post@nso.no   +47 90 100 333

Inger Hanne Bye

Inger H. Bye gjennomfører tilsyn med industrivern i Vestfold og Sør-Trøndelag samt tilsyn i tilfluktsrom. Hun holder også kurs, og er ansvarlig for Industrivernforskriften-kurset. Tidligere jobbet hun i DSB og hun er utdannet jurist (Cand.jur.).

Juridisk fagsjef

950 52 061
inger.bye@nso.no