post@nso.no   +47 90 100 333

Ingun Lenæs

Ingun Lenæs er arkivansvarlig og korrekturleser. Hvis du ringer inn på NSOs sentralbord, treffer du også Inguns blide stemme.

Førstekonsulent/kurskoordinator

992 54 061
ingun.lenas@nso.no