post@nso.no   +47 90 100 333

Ole Bjørn Kaasa

Ole Bjørn Kaasa har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter i Østfold, Nord-Trøndelag og Finnmark. Han har også ansvar for planlegging og gjennomføring av SIMKAT-kurs samt sekretariatfunksjon i RFGA. Ole Bjørn har vært ansatt i NSO siden høsten 2013. Tidligere har han jobbet i brannvesen og i Norsk brannvern forening. Han er utdannet som branningeniør.

Seniorrådgiver

918 61 237
ole.kaasa@nso.no