post@nso.no   +47 90 100 333

Steinar Farstad

Steinar Farstad har ansvar for tilsyn og oppfølging av industrivernpliktige virksomheter i Møre og Romsdal og Hedmark. Han har også ansvar for kurset «Risiko og beredskapsanalyse». Steinar har jobbet i NSO siden august 2011, og har tidligere jobbet i kjemisk prosessindustri, treforedlings og legemiddelindustrien. Han har fagbrev i kjemi/prosess og en bachelorgrad innovasjon og prosjektledelse.

Rådgiver

404 99 926
steinar.farstad@nso.no