post@nso.no   +47 90 100 333
Osterøy-bedrifter vil samarbeide

Osterøy-bedrifter vil samarbeide

Gunnebo Anja Industrier AS på Osterøy utenfor Bergen var vertskap da fire av industrivernbedriftene kom sammen for å få til et nærmere samarbeid om beredskap.

samarbeidosterøy_sak

De dannet nettverk for industrivern: Audun Seilen, Jonny Hanstvedt (Gunnebo Anja Industrier AS), Øystein Øvsthus, Gunnar Mjøs (Mjøs Metallvarefabrikk AS), Ragnar Eikeland, Geir Hernes (Lerøy Fossen AS) og Tormod Ingebrigtsen (Tysse Mekaniske AS)

I møtet 6. juni ble de enige om å danne et nettverk for industrivern- og innsatsledere. Ønsket er å komme sammen to-tre ganger i året for å diskutere aktuelle saker og få faglig påfyll.

NSO tipset om at bedriftene kan observere øvelser hos hverandre og samordne kurs for innsatspersoner som trenger det. Det er mye læring og motivasjon i et nettverk.
På oppstartmøtet gjorde seksjonsleder Roy Arne Antonsen, Bergen Brannvesen, rede for den nye brannordningen etter at de tok over brannberedskapen i Osterøy. Også Tore Fanebust fra Osterøy brann og redning var med og møtte bedriftene. Begge lovet å følge opp ved neste anledning.

De to benyttet anledningen til å be industrivernlederne undersøke om de har noen som kan bli deltidsmannskaper i brannvesenet industriverngruppene. Industrivernlederne ga for sin del uttrykk for at de ønsket mer samarbeid med brannvesenet f. eks. ved øvelser.

samarbeidosterøy2

Industrivernleder Audun Seilen (blå skjorte) viste stolt fram en teknologisk avansert bedrift, enda det utenpå bare er ei smie med varme, hamring og overflatebehandling.

Nettverksmøtet ble toppet med en omvisning i Gunnebo Anja. Bak hver leveranse ligger matematiske simuleringsmodeller, dyktige fagfolk  – og mer enn 100 års historie!

Tysse Mekaniske AS vil være vertskap ved neste møte i nettverket.

Leave a Reply