post@nso.no   +47 90 100 333
Ledig stilling som rådgiver

Ledig stilling som rådgiver

Lyst til å jobbe med beredskap og sikkerhet sammen med industri over hele Norge?

NSO har en ledig stilling som rådgiver på kontoret på Lysaker. Stillingen inngår i et tverrfaglig fagmiljø med tilsyn med industrivern som hovedoppgave. Du må trives med å reise siden vi fører tilsyn over hele Norge. Du får en fleksibel og selvstendig jobb der du skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og følge opp tilsyn med industrivernpliktige virksomheter i utvalgte regioner. I tillegg deltar du i saksbehandling og tilsyn med storulykkeforskriften. Kursvirksomhet og veiledning utgjør også en vesentlig del av arbeidsoppgavene. NSO samarbeider med andre tilsyn, nødetater og redningsressurser for å bidra til en mest mulig effektiv beredskap i industrien og samfunnet totalt.

Personlige egenskaper vi ser etter:
• Engasjert, nysgjerrig, lærevillig, lyttende og både trygg og ydmyk i møte med nye mennesker og situasjoner
• Personlig og faglig tillitvekkende med praktisk tilnærming og gode pedagogiske evner du kan bruke både i tilsyn og på kurs
• Selvstendig og selvgående, men også flink til å samarbeide og dele informasjon og kunnskap/erfaringer
• Grundig, kvalitetsbevisst og strukturert

Formelle krav du må tilfredsstille:
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
• Bakgrunn/utdanning innen samfunnssikkerhet, beredskap og gjerne tekniske fag
• Kunnskap om, og gjerne erfaring fra, industrien; prosess, mekanisk, næringsmiddel eller andre bransjer • Solid IT-bruker med god erfaring fra bruk av MS Office og gjerne saksbehandlingssystem (ePhorte)
• Førerkort for bil og ha/disponere egen bil

Dette er en unik mulighet til å jobbe med beredskap og sikkerhet sammen med industri over hele Norge og på tvers av de fleste bransjer. Gjennom lokalt, regionalt og nasjonalt samarbeid med myndigheter, tilsyn, nødetater og andre redningsressurser vil du lære mye underveis, og vi vet du vil bli en verdifull NSO-ressurs som bidrar til utvikling av industrivern som redder liv og arbeidsplasser.

Høres dette ut som en jobb for deg? Ikke nøl med å kontakte direktør Knut Oscar Gilje i NSO, tlf. 99529051.

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 23. mars 2019.Annonse er lagt ut på finn.no. Der vil du finne et elektronisk søknadssystem du må bruke for å sende inn søknad og CV. https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=142200434
FINN-kode 142200434

Om arbeidsgiveren
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) har som hovedoppgave å drive tilsyn med industrivernpliktige virksomheter. NSO er en tilsynsmyndighet, utpekt av Justis- og beredskapsdepartementet, og drives som en selvstendig organisasjon finansiert av industrivernavgift som årlig kreves inn fra industrivernpliktige virksomheter. NSOs myndighetsrolle følges opp av DSB gjennom årlige forventningsbrev. NHOs styre fastsetter avgiftens størrelse og godkjenner NSOs virksomhetsplaner og budsjett. NSO har 11 ansatte og har kontorer på Lysaker. Les mer om oss på www.nso.no.


Leave a Reply