Har stålkontroll på hvem som har øvd

Glimt fra bedriftene 28. mai 2018 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Industrivern­leder ved Tine SA avd. Tunga sin ordenssans har ført til en enkel oversikt over hvem i industri­vernet som har deltatt på øvelser.

Industrivern­leder ved Tine SA avd. Tunga Robert Nyhus sin ordenssans har ført til en enkel oversikt over hvem i industri­vernet som har deltatt på øvelser.

– Jeg har laget et Excel-dokument hvor jeg kan fylle inn hvem som har deltatt på hvilke øvelser. Da ser jeg raskt på slutten av året hvem som har vært med på tilstrekkelig antall øvelser, sier Nyhus.

Han forteller at dokumentet er basert en på mal fra den forrige industri­vern­lederen. Nyhus, som selv sier han har sans for orden, har lagt til litt mer programmering som har gjort skjemaet mer anvendelig.

– Jeg har også samlet alt som gjelder industri­vernets kompetanse i dokumentet. Her legger jeg inn dersom innsatspersonene deltar på kurs med link til kursbeviset. Oversikt over øvelser og oversikt over hvem som står på venteliste til å bli med i industri­vernet er også med.

Øvelsessamarbeid

Industrivernet har et tett samarbeid med det lokalet brannvesenet, og de planlegger øvelser sammen. Siden Tine Tunga har forsterkninger, skal innsatspersonene øve minimum fire ganger i året.

– Hvert år rett før jul har vi et møte med brannvesenet og legger en øvelsesplan for det kommende året. Brannvesenet arrangerer fem øvelser for oss: Tre av disse arrangeres her på meieriet mens de to andre arrangeres på brann­stasjonen. Vi arrangerer også to interne øvelser i egen regi. Vi har forsterkning i blant annet røykdykking, og disse innsatspersonene er med på to røykdykk i året i tillegg, sier Nyhus.

Interne øvelser

De interne øvelsene kjøres vanligvis på slutten av året for å sikre at alle i industri­vernet har øvd tilstrekkelig antall ganger. Nyhus forteller at disse øvelsene noen ganger kan være repetisjon av tidlige øvelser, men også nye scenarioer.

– De interne øvelsene kan for eksempel være å bli bedre kjent med branntavla og finne ulike brannmeldere. Vi har også hatt orienteringsløp med «bli kjent»-runder og sambandsøvelser. Scenarioene er relatert til det som kan skje hos oss. Vår erfaring er at disse øvelsene ikke trenger å være så avanserte, men at det likevel gir god læring med terping og repetisjon.

Virksomheten har to overlappende skift, og øvelsene pleier å legges til den overlappede tiden midt på dagen.

– Vi legger øvelsene til denne tida for å få med flest mulig av innsatspersonene. Dersom tidspunktet ikke passer, pleier de innsatspersonene som ikke kan å bytte vakter slik at de får vært med på øvelsene, sier Nyhus.

Bonus-system

Da Nyhus tok over som industri­vern­leder i 2013, var utstyret industri­vernet hadde modent for en utskiftning.

– Utstyret var gammeldags, så vi tok noen grep for å fornye både utstyret og bekledningen. Vi prøvde også å få litt blest om industri­vernet, og har innført et belønningssystem. De som er med på fire øvelser i løpet av et år, får én fridag med lønn. Hvis de er med på fem øvelser i året, får de to fridager med lønn. I tillegg får røykdykkerne dekket medlemskap på treningsstudio. Fra å være et industri­vern hvor motivasjonen kanskje ikke var helt på topp, så hadde vi plutselig ventelister over folk som hadde lyst til å være med, sier Nyhus.

Du kan laste ned en mal basert på Nyhus sitt oversiktlige Excel-dokument på her. Her kan du enkelt legge inn navn på innsatspersonene i ditt industri­vern, og krysse av hvilke øvelser de har vært med på.

Du kan også lese mer om industri­vernet ved Tine Tunga og se bilder fra en øvelse de hadde 4. april 2018 i Sikkerhet nr. 2 2018.