Om Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

NSO har en lang historie som tilsynsmyndighet.

Logo Industlrivernet

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) har som hovedoppgave å drive tilsyn med industrivernpliktige virksomheter. NSO er en tilsynsmyndighet, utpekt av Justis- og beredskapsdepartementet, med hjemmel i Sivilbeskyttelseslovens § 23 og forskrift om industrivern.

NSO drives som en selvstendig organisasjon finansiert av industrivernavgift som årlig kreves inn fra industrivernpliktige virksomheter. NHOs styre fastsetter avgiftens størrelse og godkjenner NSOs virksomhetsplaner og budsjett.

NSOs myndighetsrolle følges opp av DSB gjennom årlige forventningsbrev. Der fastsettes overordnede rammer og mål for NSOs virksomhet. NSOs direktør rapporter til et styre bestående av representanter for industrien og Norsk Industri.

NSO rapporterer til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

NSO har for tiden elleve ansatte. Du kan lese mer om oss som jobber i NSO her.

Historikk

NSO ble etablert i 1938, og hadde 80-årsjubilum i 2018. Under kan du se jubileumsfilmen som ble vist på Industrivernkonferansen 2018:

Jubileumsutgaver av Sikkerhet

Sikkerhet nr. 3 / 1988 og Sikkerhet nr. 4 / 2013 var i sin helhet viet til NSOs henholdsvis 50 og 75 årige historie. Her kan du lese hvordan NSO, vår aktivitet og industrivernet har utviklet seg gjennom nesten et århundre – fra luftangrep og krig, til etterkrigstid og til nåtidens automatiserings- og digitaliseringsutfordringer.

For større versjoner av logoene (.ai eller .eps), send en epost til rådgiver i NSO, Karoline K. Åbyholm; karoline.abyholm@nso.no

 

Personopplysninger knyttet til industrivernpliktige virksomheter

NSO har lagret noen personopplysninger knyttet til organisering av industrivern i industrivernpliktige virksomheter i Norge. Kravene er gitt i forskrift om industrivern og årlige forventningsbrev fra DSB. Det er ingen sensitive opplysninger knyttet til personer som samles eller lagres – se under.

Type personopplysninger for industrivernpliktige virksomheter

NSO lagrer følgende personopplysninger:

  • Navn og epost-adresse til daglig leder
  • Navn, epost-adresse og mobilnr. til industrivernleder

Oversikter over kursdeltakere på kurs i regi av NSO håndteres internt og av samarbeidspartnere avhengig av hvordan kursene administreres. Oversikter over deltakere lagres midlertidig med formål å sikre praktisk håndtering av påmelding, betaling og utsendelse av informasjon i forkant og eventuelt direkte i etterkant av kursene.

Rett til sletting:

Sletting av personopplysninger slettes/endres når NSO får ny informasjon fra virksomheten, tidligere registrerte opplysninger tas ikke vare på ut over normale back-up rutiner og opplysningene slettes derfor gjennom endringer.

Rett til å motsette seg profilering:

NSOs nyhetsbrev sendes til adresseliste med e-postadresser til mottakere som ønsker å motta nyhetsbrev fra NSO. Denne er det til enhver tid mulig å melde seg av. NSO bruker heller ikke adresselisten til annet enn nyhetsbrev.

NSO samler ikke informasjon om bruk av hjemmesider, Facebook og LinkedIn annet enn på antall lesere.

Bladet Sikkerhet har eget abonnementsregister med adresser og fakturainformasjon som lagres i intern database.

Sist oppdatert: 11.09.2019