Ressursbedrifter For Gjensidig Assistanse – RFGA

Ressursbedrifter For Gjensidig Assistanse (RFGA) er en avtale om bedre samordning og utnyttelse av beredskapsressursene i bedriftene. Avtalen gjelder assistanse med materiell, utstyr og personell. Dette gjelder hovedsakelig på området brannbekjempelse, men kan også benyttes ved andre hendelser.

Erfaringsutveksling når det gjelder forebyggende og beredskapsmessig arbeid inngår også som en sentral del av samarbeidet mellom bedriftene.

De ulike bedriftene som er tilknyttet RFGA er:

 • Borregaard AS
 • Esso, Slagen
 • Equinor Mongstad
 • Equinor Sture
 • Equinor Kollsnes
 • Equinor Kårstø
 • Equinor Melkøya
 • Equinor Tjeldbergodden
 • Gassco AS
 • Herøya Industripark
 • Ineos Inovyn Norge AS (Rafnes Industriområde)
 • Ineos Rafnes AS (Rafnes Industriområde)
 • Ineos Bamble (Rønningen Industriområde)
 • Jotun A/S
 • Shell Nyhamna

I tillegg til disse ressursbedriftene fungerer NSO (Næringslivets sikkerhetsorganisasjon) som et sekretariat og «lim» mellom bedriftene. RFGA har også tilknyttet seg avtaler med 335 Skvadronen (Herkules fly), begge hovedredningssentralene, DSB og Petroleumstilsynet.

Sist oppdatert: 06.06.2023

Her kan du lese artikler fra NSOs fagblad Sikkerhet om RFGA-samarbeidet: