Ansatte

Her kan du lese mer om oss som jobber i NSO

Knut Oscar Gilje

Direktør

Telefon: 995 29 051

Knut Oscar Gilje er direktør i NSO og har siden høsten 2014 ledet NSOs samlede virksomhet og bidrar på tilsyn og kurs ved behov. Knut Oscar er utdannet siv.ing. fra NTH/NTNU i Trondheim og har bakgrunn fra en rekke stillinger innen sikkerhet- og beredskapsområde. Han kom fra stillingen som adm. dir. i rådgivningsselskapet Safetec.

Ali Reza Tirna

Rådgiver

Telefon: 976 12 323

Ali Reza Tirna har ansvar for tilsyn. Han har bachelor i kjemi fra Høgskolen i Oslo og mastergrad i bioteknologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Tirna har tidligere jobbet i Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Norsk bergindustri og Byggenæringens landsforening, sistnevnte tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), der han var fagsjef i helse, miljø og sikkerhet.

Bjørn Egil Jacobsen

Spesialrådgiver

Telefon: 911 34 211

Bjørn Egil Jacobsen har jobbet i NSO siden 1992, og har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Han har bred beredskapsfaglig bakgrunn, og har tidligere jobbet i eget foretak hvor han ga rådgivning, kurs og opplæring særlig innen røyk- og kjemikaliedykking. I tillegg har han jobbet i industrivernet og i brannvesenet i Oslo og Bærum. Han er også yrkesdykker med bakgrunn fra marinen.

Christian Bendz

Seniorrådgiver

Telefon: 959 33 047

Christian Bendz har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. I tillegg er han IT-ansvarlig i NSO. Christian er utdannet revisor- og siviløkonom. Tidligere har Christian blant annet jobbet med IT, salg/markedsføring, ledelse og operativ tjeneste i et større kommunalt brannvesen.

Elizabeth Kvie Lundevall

Rådgiver

Telefon: 900 20 017

Elizabeth jobber som redaktør for NSOs fagblad Sikkerhet. Hun har erfaring som journalist, kommunikasjonsrådgiver, lærer og intranettredaktør.

Erik Schjenken

Seniorrådgiver

Telefon: 952 08 859

Hovedoppgavene til Erik er å føre tilsyn med industrivern. Erik har mange års erfaring fra ambulansetjenesten i Oslo og er NSO sin ressursperson på førstehjelp. Ved siden av ambulanseutdanning har Erik en master i samfunnssikkerhet, et årsstudium i beredskapsledelse, samt en bachelor som yrkesfaglærer.

Eva Jean Ormerod

Rådgiver

Telefon: 916 67 522

Eva Jean Ormerod har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Hun har gjennomført et bachelor-studie i Internasjonal beredskap fra Universitetet i Tromsø. Ormerod har også fagbrev reiseliv og turisme med tre års praksis i Norwegian. Hun har tidligere vært beredskapsleder i Røde Kors i Målselv, Bardufoss.

Inger Hanne Bye

Juridisk fagsjef

Telefon: 950 52 061

Inger H. Bye gjennomfører tilsyn med industrivern samt tilsyn i tilfluktsrom. Hun holder også kurs, og er ansvarlig for Industrivernforskriften-kurset. Tidligere jobbet hun i DSB og hun er utdannet jurist (Cand.jur.).

Karoline Kathrine Åbyholm

Rådgiver

Telefon: 936 41 307

Karoline er redaktør for nso.no. Hun er også ansvarlig for NSOs Facebook- og LinkedIn-side. Karoline er utdannet journalist fra Høgskolen i Oslo, og tidligere har hun jobbet som journalist i ulike medier og har mange års erfaring som deskjournalist i dagspressen.

Ole Bjørn Kaasa

Seniorrådgiver

Telefon: 918 61 237

Ole Bjørn Kaasa har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Han har også ansvar for planlegging og gjennomføring av SIMKAT-kurs samt sekretariatfunksjon i RFGA. Ole Bjørn har vært ansatt i NSO siden høsten 2013. Tidligere har han jobbet i brannvesen og i Norsk brannvernforening. Han er utdannet som branningeniør.

Per Martin Ødegård

Seniorrådgiver

Telefon: 901 89 783

Per Martin Ødegård har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Han har ansvar for planlegging og gjennomføring av øvelsesplanleggingskurset samt at han er instruktør på SIMKAT og Industrivernforskriften-kurset. Tidligere har han jobbet 32 år i politiet og var leder for seksjonen som hadde ansvar for planlegging og beredskapsarbeid. Han har også befalsutdannelse fra Hæren.