Ansatte

Knut Oscar Gilje

Direktør

Telefon: 995 29 051

Knut Oscar Gilje er direktør i NSO og har siden høsten 2014 ledet NSOs samlede virksomhet og bidrar på tilsyn og kurs ved behov. Knut Oscar er utdannet siv.ing. fra NTH/NTNU i Trondheim og har bakgrunn fra en rekke stillinger innen sikkerhet- og beredskapsområde. Han kom fra stillingen som adm. dir. i rådgivningsselskapet Safetec.

Christian Bendz

Seniorrådgiver

Telefon: 959 33 047

Christian Bendz har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. I tillegg er han IT-ansvarlig i NSO. Christian er utdannet revisor- og siviløkonom. Tidligere har Christian blant annet jobbet med IT, salg/markedsføring, ledelse og operativ tjeneste i et større kommunalt brannvesen.

Elizabeth Kvie Lundevall

Senior kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 900 20 017

Elizabeth jobber som redaktør for NSOs fagblad Sikkerhet. Hun har erfaring som journalist, kommunikasjonsrådgiver, lærer og intranettredaktør.

Erik Schjenken

Seniorrådgiver

Telefon: 952 08 859

Hovedoppgavene til Erik er å føre tilsyn med industrivern. Erik har mange års erfaring fra ambulansetjenesten i Oslo og er NSO sin ressursperson på førstehjelp. Ved siden av ambulanseutdanning har Erik en master i samfunnssikkerhet, et årsstudium i beredskapsledelse, samt en bachelor som yrkesfaglærer.

Inger Hanne Bye

Juridisk fagsjef

Telefon: 950 52 061

Inger H. Bye gjennomfører tilsyn med industrivern samt tilsyn i tilfluktsrom. Hun holder også kurs, og er ansvarlig for Industrivernforskriften-kurset. Tidligere jobbet hun i DSB og hun er utdannet jurist (Cand.jur.).

Iren Strømstad

Seniorrådgiver

Telefon: 986 64 521

Iren Strømstad har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Hun har tidligere jobbet som kvalitets- og sikkerhetsansvarlig i Norsk Makulering og som kvalitetsleder i TINE SA. Iren har også jobbet som laboratorieleder i Trelleborg Offshore og i farmasøytisk industri.

Karoline Kathrine Åbyholm

Senior kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 936 41 307

Karoline er digital redaktør for nso.no og hun er også ansvarlig for NSOs kontoer på sosiale medier. I tillegg jobber hun med kursadministrering. Karoline er utdannet journalist, og tidligere har hun jobbet som journalist i ulike medier og har mange års erfaring som deskjournalist i dagspressen.

Lars Tveiten

Rådgiver

Telefon: 976 96 605

Lars Tveiten har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Han har tidligere jobbet ved ambulanseavdelingen ved Oslo Universitetssykehus Prehospital klinikk. Der jobbet han blant annet i beredskapsenheten som fagansvarlig CBRNe og koordinator. Han har også jobbet mange år i forsvaret, blant annet som CBRN-spesialist. Lars har også en bachelor i sykepleie.

Ole Bjørn Kaasa

Seniorrådgiver

Telefon: 918 61 237

Ole Bjørn Kaasa har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Han har også sekretariatfunksjon i RFGA. Ole Bjørn har vært ansatt i NSO siden høsten 2013. Tidligere har han jobbet i brannvesen og i Norsk brannvernforening. Han er utdannet som branningeniør.

Per Martin Ødegård

Seniorrådgiver

Telefon: 901 89 783

Per Martin Ødegård har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Han har ansvar for planlegging og gjennomføring av øvelsesplanleggingskurset samt at han er instruktør på SIMKAT og Industrivernforskriften-kurset. Tidligere har han jobbet 32 år i politiet og var leder for seksjonen som hadde ansvar for planlegging og beredskapsarbeid. Han har også befalsutdannelse fra Hæren.