Ansatte

Knut Oscar Gilje

Direktør

Telefon: 995 29 051

Knut Oscar Gilje er direktør i NSO og har siden høsten 2014 ledet NSOs samlede virksomhet og bidrar på tilsyn og kurs ved behov. Knut Oscar er utdannet siv.ing. fra NTH/NTNU i Trondheim og har bakgrunn fra en rekke stillinger innen sikkerhet- og beredskapsområde. Han kom fra stillingen som adm. dir. i rådgivningsselskapet Safetec.

Christian Bendz

Fagsjef tilsyn og fagsystem/IT

Telefon: 959 33 047

Christian Bendz har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Han har ansvar for drift og utvikling av NSOs fagsystem og er IT-ansvarlig i NSO. Christian er utdannet revisor- og siviløkonom. Tidligere har Christian blant annet jobbet med IT, salg/markedsføring, ledelse og operativ tjeneste i et større kommunalt brannvesen.

Elizabeth Kvie Lundevall

Senior kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 900 20 017

Elizabeth Kvie Lundevall jobber som redaktør for NSOs fagblad Sikkerhet. Hun har erfaring som journalist, kommunikasjonsrådgiver, lærer og intranettredaktør.

Inger Hanne Bye

Juridisk fagsjef

Telefon: 950 52 061

Inger H. Bye gjennomfører tilsyn med industrivern samt tilsyn i tilfluktsrom. Hun holder også kurs, og er ansvarlig for Industrivernforskriften-kurset. Tidligere jobbet hun i DSB og hun er utdannet jurist (Cand.jur.).

Iren Strømstad

Seniorrådgiver

Telefon: 986 64 521

Iren Strømstad har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Hun har tidligere jobbet som kvalitets- og sikkerhetsansvarlig i Norsk Makulering og som kvalitetsleder i TINE SA. Iren har også jobbet som laboratorieleder i Trelleborg Offshore og i farmasøytisk industri.

Isabelle Berit Andreassen Anabtawi

Rådgiver

Telefon: 90145892

Isabelle Berit Andreassen Anabtawi har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Hun kommer fra Forsvaret hvor hun har vært i marinen siden 2010, og har hatt tjeneste på fregatt før hun det siste året har jobbet med undervisning. Isabelle har hatt lederansvar og vært sentral i øvelsesplanlegging og leder på sine fagområder ved større internasjonale øvelser. Hun har også en bachelor i internasjonal beredskap.

Karoline Kathrine Åbyholm

Senior kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 936 41 307

Karoline K. Åbyholm er digital redaktør for nso.no og hun er også ansvarlig for NSOs kontoer på sosiale medier. I tillegg jobber hun med kursadministrering og som arkivansvarlig. Karoline har en bachelor i journalistikk, og tidligere har hun jobbet som journalist i ulike medier og har mange års erfaring som deskjournalist i dagspressen.

Kjell Buer Berntzen

Seniorrådgiver

Telefon: 970 47 677

Kjell Buer Berntzen har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Han kommer fra Avinor – Oslo Lufthavns Område flysidedrift hvor han blant annet har jobbet med brannforebygging og beredskap. I tillegg har han erfaring fra lokalt brannvesen og Avinors avdeling for brann og redning. Berntzen har en bachelorgrad innen beredskap og krisehåndtering fra Høgskolen i Innlandet.

Lars Tveiten

Rådgiver

Telefon: 976 96 605

Lars Tveiten har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Han har tidligere jobbet ved ambulanseavdelingen ved Oslo Universitetssykehus Prehospital klinikk. Der jobbet han blant annet i beredskapsenheten som fagansvarlig CBRNe og koordinator. Han har også jobbet mange år i forsvaret, blant annet som CBRN-spesialist. Lars har også en bachelor i sykepleie.

Ole Bjørn Kaasa

Seniorrådgiver

Telefon: 918 61 237

Ole Bjørn Kaasa har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Han har også sekretariatfunksjon i RFGA. Ole Bjørn har vært ansatt i NSO siden høsten 2013. Tidligere har han jobbet i brannvesen og i Norsk brannvernforening. Han er utdannet som branningeniør.

Per Martin Ødegård

Seniorrådgiver

Telefon: 901 89 783

Per Martin Ødegård har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Han har ansvar for planlegging og gjennomføring av øvelsesplanleggingskurset samt at han er instruktør på SIMKAT og Industrivernforskriften-kurset. Tidligere har han jobbet 32 år i politiet og var leder for seksjonen som hadde ansvar for planlegging og beredskapsarbeid. Han har også befalsutdannelse fra Hæren.

Svenn Willy Gjerde

Seniorrådgiver

Telefon: 91592487

Svenn Willy Gjerde har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Han har tidligere jobbet som konsulent for Proactima, LEAD HSA Specialist i Baker Hughes og som politibetjent. Svenn Willy har erfaring innen blant annet operativ beredskapsledelse, krisehåndtering og risikostyring, og holder på med en master i risikostyring og sikkerhetsledelse.