Personvern

Personopplysninger knyttet til industrivernpliktige virksomheter

NSO har lagret noen personopplysninger knyttet til organisering av industrivern i industrivernpliktige virksomheter i Norge. Kravene er gitt i forskrift om industrivern og årlige forventningsbrev fra DSB. Det er ingen sensitive opplysninger knyttet til personer som samles eller lagres – se under.

Type personopplysninger for industrivernpliktige virksomheter

NSO lagrer følgende personopplysninger:

  • Navn og epost-adresse til daglig leder
  • Navn, epost-adresse og mobilnr. til industrivernleder

Oversikter over kursdeltakere på kurs i regi av NSO håndteres internt og av samarbeidspartnere avhengig av hvordan kursene administreres. Oversikter over deltakere lagres midlertidig med formål å sikre praktisk håndtering av påmelding, betaling og utsendelse av informasjon i forkant og eventuelt direkte i etterkant av kursene.

Rett til sletting:

Sletting av personopplysninger slettes/endres når NSO får ny informasjon fra virksomheten, tidligere registrerte opplysninger tas ikke vare på ut over normale back-up rutiner og opplysningene slettes derfor gjennom endringer.

Rett til å motsette seg profilering:

NSOs nyhetsbrev sendes til adresseliste med e-postadresser til mottakere som ønsker å motta nyhetsbrev fra NSO. Denne er det til enhver tid mulig å melde seg av. NSO bruker heller ikke adresselisten til annet enn nyhetsbrev.

NSO samler ikke informasjon om bruk av hjemmesider, Facebook og LinkedIn annet enn på antall lesere.

Bladet Sikkerhet har eget abonnementsregister med adresser og fakturainformasjon som lagres i intern database.