NSOs styre

NSO ledes av et styre som er oppnevnt av Næringslivets Hovedorganisasjon.

Lisbeth Svenden

Styreleder

Konserndirektør, Nortura

Jan-Petter Fossum

Styremedlem

Head of HSEQ, Yara International ASA

Ivar Helge Melingen

Styremedlem

Daglig leder, Austevoll Laksepakkeri AS/Pelagia AS, avd. Austevoll

Roger Søråsdekkan

Styremedlem

Administrerende direktør, Allnex Norge AS

Tone Rabe

Styremedlem

Vice President HESQ, Herøya Industripark

Berit Sørset

Varamedlem

Fagsjef, Norsk Industri

Grete Ovanger

Varamedlem

Direktør, ASKO Nord

Torstein Leth

Varamedlem

Head of HSSE&QM Region West Norway, Kværner