post@nso.no   +47 90 100 333

NSO ledes av et styre som er oppnevnt av Næringslivets Hovedorganisasjon.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjons styre oppnevnes av styret i Næringslivets Hovedorganisasjon.