NSOs styre

NSO ledes av et styre som er oppnevnt av Næringslivets Hovedorganisasjon.

Styrets sammensetning i perioden 1.1.2024–31.12.2024

Tone Rabe

Styreleder

Direktør for eiendomsforvaltning og drift, Herøya Industripark AS

Torstein Leth

Styremedlem

HSSE Development Manager, Aker Solutions Stord

Grete Ovanger

Styremedlem

Direktør, ASKO Nord

Ellen Bergland

Styremedlem

HSEQ Manager, Stena Recycling AS

Øyvind Hatletveit

Styremedlem

Anleggssjef, TINE SA avd. Tunga

Silje Kathrine Alvsvåg

Varamedlem

Chief Compliance Officer, Bremnes Seashore

Geir Charles Karlsen

Varamedlem

Fabrikksjef, Glava AS

Pernille Vogt

Varamedlem

Fagsjef HMS, Norsk Industri