Kontakt

Slik kommer du i kontakt med oss i NSO.

Du kan kontakte oss på flere måter:

Postadresse:
Postboks 349
1326 Lysaker

Besøksadresse:
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: +47 90 10 03 33 (telefonen er betjent fra kl. 08:00-15:30 på hverdager)

E-post: post@nso.no

Kontakt oss gjerne direkte

Knut Oscar Gilje

Direktør

Telefon: 99 52 90 51

Knut Oscar Gilje er direktør i NSO og har siden høsten 2014 ledet NSOs samlede virksomhet og bidrar på tilsyn og kurs ved behov. Knut Oscar er utdannet siv.ing. fra NTH/NTNU i Trondheim og har bakgrunn fra en rekke stillinger innen sikkerhet- og beredskapsområde. Han kom fra stillingen som adm. dir. i rådgivningsselskapet Safetec.

Christian Lindgaard Sundfær

IKT-sjef/rådgiver

Telefon: 93 06 67 53

Christian Lindgaard Sundfær har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Som IKT-sjef sikrer han drift og videreutvikling av NSOs IKT-systemer og utstyr. Han har tidligere jobbet som operasjonssjef ZioT Solutions AS, beredskapsleder i Oslo kommune og som site manager hos Equinor og sikkerhetskonsulent ved Norsk Hydro. Christian har bred erfaring innen IKT-sikkerhet, sikring, risiko og beredskap. Han har en bachelor i beredskap og krisehåndtering samt en master i risikostyring og samfunnssikkerhet.

Eivind Holm Nøttveit

Rådgiver

Telefon: 99 53 82 91

Eivind Holm Nøttveit har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Han kommer fra stillingen som brannforebygger i Asker og Bærum brann og redning IKS. Eivind har tidligere jobbet som 110-operatør og brannkonstabel. Han har en master i risikostyring og sikkerhetsledelse. Eivind er også redaktør for podcasten Industrivernpodden.

Elizabeth Kvie Lundevall

Redaktør

Telefon: 97 52 50 52

Elizabeth Kvie Lundevall jobber som redaktør for NSOs fagblad Sikkerhet og beredskap. Hun har erfaring som journalist, kommunikasjonsrådgiver, lærer og intranettredaktør.

Faiza Riffat

Juridisk seniorrådgiver

Telefon: 98 47 48 76

Faiza Riffat har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Hun har tidligere jobbet med tilsynsarbeid i Arbeidstilsynet og har også erfaring fra Namsfogden og som advokat. Hun er utdannet jurist.

Inger Hanne Bye

Juridisk fagsjef

Telefon: 95 05 20 61

Inger H. Bye gjennomfører tilsyn med industrivern samt tilsyn i tilfluktsrom. Hun holder også kurs, og er ansvarlig for Industrivernforskriften-kurset. Tidligere jobbet hun i DSB og hun er utdannet jurist (Cand.jur.).

Iren Strømstad

Seniorrådgiver

Telefon: 98 66 45 21

Iren Strømstad har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Hun har tidligere jobbet som kvalitets- og sikkerhetsansvarlig i Norsk Makulering og som kvalitetsleder i TINE SA. Iren har også jobbet som laboratorieleder i Trelleborg Offshore og i farmasøytisk industri.

Isabelle Berit Andreassen Anabtawi

Seniorrådgiver

Telefon: 90 14 58 92

Isabelle Berit Andreassen Anabtawi har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Hun kommer fra Forsvaret hvor hun har vært i marinen siden 2010, og har hatt tjeneste på fregatt før hun det siste året har jobbet med undervisning. Isabelle har hatt lederansvar og vært sentral i øvelsesplanlegging og leder på sine fagområder ved større internasjonale øvelser. Hun har en bachelor i internasjonal beredskap og en master i human resource management.

Karoline Kathrine Åbyholm

Senior kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 93 64 13 07

Karoline K. Åbyholm er ansvarlig for nso.no og NSOs kontoer på sosiale medier. I tillegg er hun nettredaktør for fagbladet Sikkerhet og beredskap og har ansvar for kursadministrering og er arkivansvarlig. Karoline har tidligere jobbet mange år som journalist og deskjournalist i ulike medier.

Kjell Buer Berntzen

Seniorrådgiver

Telefon: 97 04 76 77

Kjell Buer Berntzen har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Han kommer fra Avinor – Oslo Lufthavns Område flysidedrift hvor han blant annet har jobbet med brannforebygging og beredskap. I tillegg har han erfaring fra lokalt brannvesen og Avinors avdeling for brann og redning. Kjell har en bachelorgrad innen beredskap og krisehåndtering fra Høgskolen i Innlandet.

Lars Tveiten

Spesialistrådgiver CBRNE

Telefon: 97 69 66 05

Lars Tveiten har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Han har tidligere jobbet ved ambulanseavdelingen ved Oslo Universitetssykehus Prehospital klinikk. Der jobbet han blant annet i beredskapsenheten som fagansvarlig CBRNe og koordinator. Han har også jobbet mange år i forsvaret, blant annet som CBRN-spesialist. Lars har også en bachelor i sykepleie.

Per Martin Ødegård

Seniorrådgiver

Telefon: 90 18 97 83

Per Martin Ødegård har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. I tillegg er han instruktør på SIMKAT- og Industrivernforskriften-kurset. Per Martin er også NSO sin kontaktperson for kurstilbydere og øvingssentre. Tidligere har han jobbet 32 år i politiet og var leder for seksjonen som hadde ansvar for planlegging og beredskapsarbeid. Han har også befalsutdannelse fra Hæren.

Svenn Willy Gjerde

Seniorrådgiver

Telefon: 91 59 24 87

Svenn Willy Gjerde har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Han har base i Stavanger og vil ha et særskilt ansvar for å følge opp virksomheter i Rogaland. Han har tidligere jobbet som konsulent for Proactima, LEAD HSA Specialist i Baker Hughes og som politibetjent. Svenn Willy har erfaring innen blant annet operativ beredskapsledelse, krisehåndtering og risikostyring, og holder på med en master i risikostyring og sikkerhetsledelse.

Christian Bendz (permisjon)

Fagsjef tilsyn og fagsystem/IT

Telefon: 95 93 30 47

Christian Bendz har ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Han har ansvar for drift og utvikling av NSOs fagsystem og er IT-ansvarlig i NSO. Christian er utdannet revisor- og siviløkonom. Tidligere har Christian blant annet jobbet med IT, salg/markedsføring, ledelse og operativ tjeneste i et større kommunalt brannvesen. Christian er for tiden i permisjon.