Personopplysninger knyttet til industrivernpliktige virksomheter

Nyheter, Nytt fra NSO 29. mai 2018 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Tirsdag 22. mai vedtok Stortinget ny personopplysningslov.

Tirsdag 22. mai vedtok Stortinget ny personopplysningslov. Loven trer tidligst i kraft i juli. Det melder Datatilsynet på sine nettsider.

I Stortingsdebatten ble det vedtatt at ny personopplysningslov avløser gjeldende personopplysningslov.

Den nye personopplysningsloven består av to hovedelementer:

  • For det første gjøres EUs personvernforordning (GDPR) til norsk lov.
  • For det andre er det en rekke bestemmelser som supplerer reglene i forordningen.

Den nye personopplysningsloven endrer og skjerper pliktene til håndtering av personopplysninger i både offentlig og privat sektor, og borgerne får et styrket personvern. Loven gjelder alle som opererer i EU og EØS-området eller som tilbyr varer eller tjenester til personer som befinner seg der, inkludert Storbritannia.

Personopplysninger for industrivernpliktige virksomheter

NSO har lagret noen personopplysninger knyttet til organisering av industrivern i industrivernpliktige virksomheter i Norge. Kravene er gitt i forskrift om industrivern og årlige forventningsbrev fra DSB. Det er ingen sensitive opplysninger knyttet til personer som samles eller lagres – se under.

NSO lagrer følgende personopplysninger:

  • Navn og e-post adresse til daglig leder
  • Navn, e-post adresse og mobil tlf. nr. til industrivernleder

Oversikter over kursdeltakere på kurs i regi av NSO håndteres internt og av samarbeidspartnere avhengig av hvordan kursene administreres. Oversikter over deltakere lagres midlertidig med formål å sikre praktisk håndtering av påmelding, betaling og utsendelse av informasjon i forkant og eventuelt direkte i etterkant av kursene.

Rett til sletting:

Sletting av personopplysninger slettes/endres når NSO får ny informasjon fra virksomheten, tidligere registrerte opplysninger tas ikke vare på ut over normale back-up rutiner og opplysningene slettes derfor gjennom endringer.

Rett til å motsette seg profilering:

NSOs nyhetsbrev sendes til adresseliste med e-postadresser til mottakere som ønsker å motta nyhetsbrev fra NSO. Denne er det til enhver tid mulig å melde seg av. NSO bruker heller ikke adresselisten til annet enn nyhetsbrev.

NSO samler ikke informasjon om bruk av hjemmesider, Facebook og LinkedIn annet enn på antall lesere.

Bladet Sikkerhet har eget abonnementsregister med adresser og fakturainformasjon som lagres i intern database.