Nye vester

Nytt fra NSO 14. februar 2019 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Industrivernet har fått nye vester.

Industrivernet samordner seg med resten av redningstjenesten. Prinsippene for markering av innsatspersonell er bestemt. Det har florert en rekke uttrykk som har vært lokalt tilpasset.

Håndbok for redningstjenesten. Systembeskrivelse – prinsipper – verdier, utgitt i 2018, på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet, klargjør titlene i industrivernet og bruken av dem. Tidligere het det innsatsleder i industrivernet. Nå heter det fagleder industrivern. Brann, helse og politi har eksklusiv rett på bruk av «innsatsleder». Industrivernets lederroller har følgende betegnelser:

  • Fagleder industrivern
  • Leder førstehjelp
  • Leder brann
  • Leder orden og sikring

Industrivernets operative ledere skal være synlige i innsatsområdet. Industrivernet skal tydelig skille seg fra de andre i redningstjenesten og være lette å identifisere. Det er fordi industrivernet har viktig lokal kunnskap som redningstjenestene må få for å gjøre jobben sin så effektivt de bare kan.

NSO har fått innspill fra industrivern rundt om i Norge på hvordan de nye vestene bør være. De blå rutene og skulderpartiet i den nye fagleder industrivernvesten har blitt til etter inspirasjon fra blåfargen til industrivernet og industrivernlogoen. Dessuten har de øvrige operative funksjonene i brann, politi og helse også ruter på vestene.

Målet er at vestene skal bidra til å oppnå god kommunikasjon og identifisere nøkkelpersoner. Innsatspersonell skal møte et kjent regime uansett hvor de opererer.

  • Fagleder industrivern har gul vest med blått skulderparti og blå/gult sjakkmønster
  • Leder førstehjelp har grå vest. Hvitt er forbeholdt helse og ambulanse
  • Leder brann har oransje. Brannvesenet har rødt
  • Gult er for industrivernet for øvrig.

De gule vestene merket industrivern passer for den tverrfagligheten som gjelder for industrivernet i svært mange virksomheter. Mange innsatspersoner i industrivernet har kvalifikasjoner og oppgaver innen både brann, førstehjelp og kjemikalievern, og da vil denne vesten være den rette.

De nye vestene som her er omtalt er for ledere og innsatspersonell som har oppgave i eller nært innsatsområdet. Det er bare disse vestene som skal ha sjakkmønsteret. Vestene kan bestilles gjennom eksterne leverandører. NSO selger ikke industrivern-vester. Industrivernet oppfordres til å kvitte seg med de gamle vestene og anskaffe seg nye så snart det lar seg gjøre.

Har du spørsmål kontakt direktør Knut Oscar Gilje på e-post: knut.oscar.gilje@nso.no