Endringer i forskrift om industrivern

Nytt fra NSO 7. januar 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Det er gjort endringer i totalt åtte paragrafer.

På årets første dag ble endringene i forskrift om industrivern gjeldende. Det er gjort endringer i totalt åtte paragrafer.

– Vi så at det var et behov for en del presiseringer. I tillegg til at vi har justert virkeområdene for forskriften for å treffe bedre og sikre likebehandling av virksomhetene, sier juridisk fagsjef i NSO, Inger H. Bye.

– Betegnelsen «innsatsleder» er endret til «fagleder industrivern» i tråd med Håndbok for redningstjenesten. Det er bare politi, helse og brann som kan inneha innsatslederrollen, forteller spesialrådgiver i NSO, Bjørn Egil Jacobsen.

Det stilles også større krav til virksomhetens beredskapsplan ved at «(…) nødvendige opplysninger i beredskapsplanen skal formidles til kommunen og nød- og beredskapsetatene.»

Jacobsen minner her om et skjema NSO har utarbeidet som en hjelp til virksomhetene.

– Vi i NSO har utarbeidet et forslag til et skjema som virksomhetene kan bruke for å melde inn nødvendige opplysninger om virksomheten og industrivernet. Hvis dere ønsker å sende inn opplysninger på en annen måte eller lage deres egen versjon av vårt skjema, står dere fritt til det selv. Det er mange virksomheter som har et godt samarbeid og god dialog med både kommunen og nød- og beredskapsetatene fra før. Med endringene som trer i kraft 01.01.2020 vil behovet for dette samarbeidet og denne kontakten bli tydeliggjort, og vi mener dette vil skape mer trygghet og bedre tilpasset beredskap, sier Jacobsen.

Ny veiledning til forskrift om industrivern vil bli lagt ut på nso.no i løpet av kort tid.