41 personer omkom i branner i 2019

Fagstoff 23. januar 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

29 menn og 12 kvinner omkom i branner i fjor.

Tallene er hentet fra en oversikt fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det er det høyeste antallet siden 2014, da 54 personer døde i branner.

– Desember er som regel måneden det brenner oftest og det gjenspeiles dessverre i vår statistikk over døde. Av de 41 personene som mistet livet i branner i 2019, omkom seks av dem i desember. Det viser at vi, brann- og redningsvesenene, feierne, eltilsynet og alle andre som er opptatt av brannsikkerhet, må fortsette det forebyggende arbeidet. Vi har en 0-visjon, sier fungerende avdelingsdirektør i DSB, Ann Christin Olsen-Haines.

Den systematiske registreringen av dødsbranntall begynte i 1979. Året med færrest omkomne i brann var 2017 med 26, mens året med flest omkomne var 1979 med 91 personer.

Røyking er den største årsaken til at folk dør i brann og menn er kraftig overrepresentert. Helgene i de kalde månedene er tradisjonelt mest utsatt, spesielt på natten når de fleste sover.

– Boligbranner som tar liv skjer som regel om natten. All erfaring viser at det er tidlig varsling ved hjelp av røykvarslere, som redder flest liv, sier Olsen-Haines.