29 arbeidsskadedødsfall i fjor

Nyheter 12. februar 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

– Antall arbeidsskadedødsfall ser ut til å ha stabilisert seg på et historisk lavt nivå, sier direktør i Arbeidstilsynet.

Foreløpige tall fra Arbeidstilsynet viser 29 arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet i 2019. Dette er omtrent på samme nivå som både 2017 og 2018, da det begge årene ble registrert 28 arbeidsskadedødsfall.

– Antall arbeidsskadedødsfall ser ut til å ha stabilisert seg på et historisk lavt nivå. Samtidig er hvert dødsfall ett for mye. Det er viktig at alle aktører i arbeidslivet arbeider systematisk med ulykkesforebygging, slik at flere liv blir spart, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

De fire næringene som peker seg ut med flest arbeidsskadedødsfall, er de som også i 2019 har registrert flest dødsfall. Samlet utgjør arbeidsskadedødsfallene i disse næringene 76 prosent av det totale antallet.

  • Bygge- og anleggsvirksomhet: ni dødsfall
  • Transport og lagring: fem dødsfall
  • Jordbruk, skogbruk og fiske: fem dødsfall
  • Industri: tre dødsfall

Ulykker med kjøretøy

19 av de 29 arbeidsskadedødsfallene i 2019 skjedde ved bruk av kjøretøy eller kjørbart arbeidsutstyr som traktor, anleggsmaskin eller landbruksmaskin. Dette utgjør 66 prosent av arbeidsskadedødsfallene i 2019.

Med kjøretøy og store maskiner er det mye energi involvert, og skadepotensialet dersom en ulykke skjer er derfor stort. Kjøretøy og kjørbart arbeidsutstyr er noe som går igjen ved dødsulykkene hvert år.

Tre arbeidsskadedødsfall i industri

Det ble registrert tre arbeidsskadedødsfall i industrinæringen i 2019, og antallet ligger dermed omtrent på gjennomsnittet for de fem foregående årene på fire arbeidsskadedødsfall per år. Én arbeidstaker omkom i trafikkulykke, én i forbindelse med reparasjonsarbeid og én i forbindelse med arbeid i næringsmiddelindustri.