1.227 innsatser i 2019

Innsatser, Nytt fra NSO 3. mars 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Industrivern kalt ut i snitt tre ganger om dagen.

I fjor ble industrivernet kalt ut hele 1.227 ganger, en økning fra 2018 hvor industrivernet ble kalt ut 1.100 ganger. Det kommer frem av den årlige industrivernrapporten som virksomhetene sender inn til NSO i starten av året.

Her blir virksomhetene blant annet spurt om hvor mange ganger de kalte på industrivernet og ved hvor mange av disse som industrivernets innsats gjorde en forskjell. I rapporten for 2019 ble det meldt inn at 999 av 1.227 industriverninnsatser var konsekvensreduserende. Innsatsene ble utført i 308 ulike virksomheter.

– Industrivern rundt om i landet er i gjennomsnitt utkalt tre ganger per dag. Det er en betydelig ressursbruk, og det er fint å se at dette er innsats som i åtte av ti ganger bidrar til å redusere konsekvensene av en hendelse, sier direktør i NSO, Knut Oscar Gilje.