Roser industriens engasjement

Nytt fra NSO 24. mars 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Rundt 250 industrivernpliktige virksomheter melder at de kan bistå helseforetakene med smittevernsutstyr.

Mange helseforetak har meldt om mangel av smittevernsutstyr i forbindelse med koronaviruset. Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) satte derfor i gang en «utstyrsaksjon» for å kartlegge utstyret hos industrivernpliktige virksomheter. I uke 12 sendte NSO forespørsel til over 1.100 industrivernpliktige virksomheter for å høre om de har noe beskyttelsesutstyr å avse (se oversikt over hvilket utstyr som ble etterspurt i bunn av saken, jour.anm.).

– Situasjonen er enkelte steder i landet akutt. Vi har fått svært mange tilbakemeldinger fra virksomhetene, og det er fint å se at såpass mange har utstyr de kan gi fra seg til helsetjenesten, sier direktør i NSO, Knut Oscar Gilje.

Industrien har bistandsplikt

I forskrift om industrivern omtales industrivernets bistandsplikt slik: «Industrivernpliktige virksomheter plikter etter anmodning å yte bistand til annen virksomhet og nød- og beredskapsetatene, så langt dette er mulig under hensyn til egen beredskap.»

Gilje roser industrien for å snu seg raskt for å hjelpe. I skrivende stund (tirsdag 24. mars, jour.anm.) har rundt 250 virksomheter meldt at de har utstyr å avse.

– Denne situasjonen har kommet litt brått på alle, så vi vil berømme industrien for at de vil og kan bistå i denne krevende beredskapssituasjonen. Vi i NSO har henvendt seg til fylkesmannen ved fylkesberedskapssjefen, og alle har uten unntak blitt glade for henvendelsen og tilbudet fra industrien, sier Gilje.

Kjell Sindre Tysse ved H-Fasader i Møre i Romsdal forteller at virksomheten har tatt mange forholdsregler i forbindelse med koronaviruset.

– Har måttet forsterket industrivernet

En av virksomhetene som har meldt at de har utstyr å avse er H-Fasader AS på Skodje i Møre og Romsdal.

– Vi er ikke et stort industrivern, og totalt er vi elleve personer med forskjellige oppgaver. Det er ikke mye utstyr vi har tilgjengelig, men vi har mulighet til å sende en del åndedrettsvern, engangshansker og vernebiller. Vi har allerede gitt Ålesund sykehus tilbud om sending av utstyret, sier industrivernleder Kjell Sindre Tysse.

Han forteller at de merker at situasjonen med koronaviruset har påvirket virksomheten. De har tatt en del forholdsregler som spisepauser til forskjellige tider og kilt dører mellom produksjon, garderober og kantine for å unngå kontakt med dørhåndtak.

– Produksjon og byggeplassmontering går tilnærmet som normalt, men vi merker at det er litt mindre tilfang av forespørsler på nye tilbud, og vi har derfor måttet permittere en del administrativt ansatte. Dette merker vi også på industrivernet, så vi har fått inn ekstra folk for å holde beredskapen på riktig nivå som følge av permitteringen. Det er flere av våre ansatte som jevnlig har førstehjelpsopplæring, så vi har heldigvis en god gruppe å spille på, sier Tysse.

Ved å sette dørkiler under dørene unngår H-Fasader at de ansatte må ta unødig på dørhåndtakene. Foto: Kjell Sindre Tysse

Faktabokser

Bistandsplikt

Forskrift om industrivern § 13 omtaler industrivernets bistandsplikt:

«Industrivernpliktige virksomheter plikter etter anmodning å yte bistand til annen virksomhet og nød- og beredskapsetatene, så langt dette er mulig under hensyn til egen beredskap. Virksomhet som yter bistand kan kreve refusjon av påførte utgifter fra den som mottar bistand.»

Utstyret

Dette er utstyret som industrivernet ble spurt om de kunne avse:

  • Munnbind, må være godkjent FFP3 åndedrettsvern eks: 3M Aura Health Care Particulate Respirator 1883+ eller tilsvarende
  • Beskyttelsesdress, typen Tyvek 800J eller tilsvarende godkjenninger
  • Visir, sprutbeskyttende engangsvisir
  • Vernebriller
  • Engangshansker

Dataene lagres i NSOs database på samme måte som informasjon dere sender inn til industrivernrapporten.

Hvis dere har annet type utstyr dere lurer på om kan være til hjelp vil vi gjerne vite det. Har dere innspill eller spørsmål om dette temaet ber vi dere benytte adressen bistand@nso.no