Beredskapskonferansen WEBINORD

Nyheter 20. april 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Web-basert seminar om korona og krisehåndtering.

20. – 21. april kl. 1200-1500 arrangeres et web-basert seminar om korona og krisehåndtering. Seminaret er rettet mot alle i offentlig forvaltning, nødetatene, UH-sektoren inkludert studenter, forsvaret, næringsliv, frivillige organisasjoner og andre som er interessert i beredskap.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Øvelse Nord, Beredskapsrådet, Nord universitet og Kunnskapsdepartementet. For øvrig er dette et tverrsektorielt arrangement så en rekke samfunnssektorer er representert med spennende innledere (se programmet litt lenger ned på siden).

Du kan strømme dag 1 av konferansen via YouTube mandag 20. april:

Du kan strømme dag 2 av konferansen via YouTube tirsdag 21. april:

Dette er programmet for WEBINORD 2020: