– Sannsynlighet for stor vårflom både i sør og nord

Nyheter 14. mai 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Industrivernet må også kunne håndtere flomscenarioer.

NSO oppfordrer bedrifter som ligger ved flomutsatte vassdrag å holde seg oppdatert på lokale flomvarsel på varsom.no. Siden er en tjeneste som leveres av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det er nå mange vassdrag over hele landet med farevarsel. Forebyggende tiltak bør planlegges og iverksettes basert på oppdaterte flomutsikter for nærliggende vassdrag. Det å rydde uteområder og flytte materialer, produkter og deler opp fra bakken, gulv og lave hyller kan være fornuftig.

Noen problemstillinger det kan være lurt å tenke gjennom:

  • Hva skjer hvis kjellerlokaler, kulverter og andre lavtliggende rom og områder blir fylt med vann?
  • Kan vannmasser på avveie skade veien til produksjonslokaler eller lager?
  • Bør i så fall ferdigvarer flyttes ut av området slik at de kan transporteres trygt til kunde hvis anlegget blir isolert for en periode?

– NSO forventer også at industrivernet klargjør sitt aktuelle utstyr og gjennomgår hvordan mannskap skal bidra for å håndtere mulige flomscenarier. Industrivernet skal best mulig kunne redusere konsekvensene av en flom i egen bedrift, og ved behov også bistå andre i nærområdet, sier direktør i NSO, Knut Oscar Gilje.

Sannsynlighet for størrelse på vårflom i utvalgte elver. Illustrasjon: NVE