25 omkomne i brann første halvår

Nyheter 6. juli 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Det er en økning på sju omkomne sammenlignet med første halvår i fjor.

25 personer er registrert omkommet i branner her i landet i løpet av årets seks første måneder. Det er en økning på sju omkomne sammenlignet med første halvår i fjor. Det melder Norsk Brannvernforening.

Administrerende direktør i Norsk Brannvernforening, Rolf Søtorp.
Foto: Norsk Brannvernforening

Av de 25 som omkom i brann i første halvår var 14 menn og 11 kvinner, ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Året ble innledet med en tragisk dødsbrann 4. januar. Da omkom en mor og tre av barna hennes i en boligbrann i Bergen.

– Et hvert dødsfall som følge av brann er et for mye. Og det gjør et ekstra sterkt inntrykk når barn rammes, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Han er samtidig glad for at dødsbrannstatistikken har vist en markant bedring med færre omkomne i brann de senere årene. I fjor omkom 41 personer i brann, mens snittet per år for de fem siste årene er 36 omkomne i brann.

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatte grupper. Tall fra DSB viser at cirka 75 prosent av dem som omkommer i brann er i disse gruppene.

– Vi tror det er mulig å fjerne brann som livstruende hendelse. Men det krever langvarig og systematisk arbeid for å øke brannsikkerheten i samfunnet og særlig for de risikoutsatte gruppene, fremholder Søtorp.