Har spesiallaget redningsbåre

Glimt fra bedriftene 18. august 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Industrivernet ved Parat Halvorsen har tilpasset utstyret sitt.

Parat Halvorsen AS i Flekkefjord produserer kjeler og tanker. En av deres dimensjonerende uønskede hendelser er at personell kan bli bevistløse eller skade seg under arbeid inne i disse tankene.

Her viser fagleder industrivern Arnfred Hokstad frem båren. Foto: Christian Bendz/NSO

Derfor har industrivernet fått laget sin egen redningsbåre som går gjennom mannhull på en diameter på 50 cm.

– Etter en øvelse med å bringe en person ut av et mannhull i en tank så vi at vanlig båre ikke kunne brukes. Siden dette kan være en aktuell hendelse i produksjonen hos oss laget vi en båre som passet med åpningen i tanken, forteller industrivernleder Geir Ole Aagenes.

Den skadde personen kan da legges på båren inne i tanken og fires ut gjennom mannhullet.

– Å bruke kun seletøy for å heise en skadet person ut av tanker medfører større risiko for ytterligere skader på personen. Personen kan eventuelt surres fast til båren og kan dermed også benyttes ved vertikale løft ut av horisontale tanker med mannhull på toppen av tanken, mener Aagenes.

Industrivernet har brukt båren flere ganger, men da kun under øvelser.

– Vi har brukt båren på flere øvelser hvor vi har øvd på å få en skadet person ut av en tank. Vi har ikke hatt noen reelle hendelser hvor vi har bruk for den ennå, og det håper jeg vi slipper også. Men det er en betryggelse å ha båren i tilfelle det skulle skje, sier Aagnes.