Oppfordrer til ekstrasjekk av tilfluktsrom

Nyheter 2. september 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Gjelder både anlegg som er i bruk og de som er nedlagte.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oppfordrer nå eiere og brukere av tilfluktsrom og tilsvarende anlegg til å ta en ekstra sjekk for å kontrollere at ingen uvedkomne lett kan komme seg inn. Bakgrunnen for dette er at et nedlagt og stengt fjellanlegg i Oslo natt til søndag 30. august ble brukt som festlokaler av uvedkomne. 25 av festdeltakerne ble sendt til sykehuset på grunn av kullosforgiftning, melder VG.

– Vi er svært glade for at dette ikke ble en enda større hendelse, sier direktør i DSB, Elisabeth Sørbøe Aarsæther.

– Når vi nå går ut med denne oppfordringen er det for å unngå at dette skjer igjen. Derfor ber vi alle om å ta en ekstra sjekk. Har noen prøvd å komme seg inn i anlegget? Har bygningseier kontroll på hvem som har tilgang til nøklene?

Oppfordringen gjelder både for de som har anlegg som er i bruk og de som er nedlagte.

– Industriens rom må også kontrolleres

Det er bygningseier som har eierskap og oppfølgingsansvar for tilfluktsrom i Norge. Bygningseiere kan for eksempel være kommuner, borettslag og bedrifter. Som eier og bruker av et tilfluktsrom er man også ansvarlig for tilfluktsrommet er i forsvarlig stand i henhold til sivilbeskyttelsesloven.

Direktør i NSO Knut Oscar Gilje understreker at også tilfluktsrom ute i industrien må kontrolleres med hensyn på muligheten for at uvedkommende kan ta seg inn.

– Tilfluktsrom inne på lukkede industriområder er forhåpentligvis mindre utsatt for uønsket besøk, men benytt gjerne anledningen til å ta en ekstra sjekk av alle porter, dører og luker som fører inn til tilfluktsrommene, oppfordrer Gilje.

Oppdatert oversikt over tilfluktsrom

NSO har siden før sommeren planlagt et prosjekt for å etablere en oppdatert oversikt over tilfluktsrommene i industrien. Dette er nå i gang, og det er allerede gjort avtaler om noen kartleggingsbesøk, og det vil komme flere av disse utover høsten.

– Dette er også en god grunn til å friske opp kunnskapen om tilfluktsrommene dere har hos dere. NSO har oppdraget med å føre tilsyn med tilfluktsrom som ligger i bygg som eies av industrivernpliktige virksomheter. Med bakgrunn i den pågående kartleggingen får vi et bedre grunnlag for en oppdatert tilsynspraksis. Arbeidet blir gjennomført i samarbeid med kontaktpersoner i aktuelle Sivilforsvarsdistrikter, sier Gilje.

LES MER: Forskrift om tilfluktsrom

LES MER: DSB sine nettsider