Øvde på klemskade som diskusjonsøvelse

Glimt fra bedriftene 2. oktober 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Det kan være utfordrende å få øvd industrivernet praktisk samtidig som man skal holde myndighetenes smittevernråd om avstand.

Det kan være utfordrende å få øvd industrivernet praktisk samtidig som man skal holde myndighetenes smittevernråd om avstand. Heldigvis finnes det mange ulike typer øvelser så industrivernet likevel kan få praktisk erfaring.

Industrivernet ved Satema Moelv AS løste dette ved å ha en diskusjonsøvelse 18. september. Tema for øvelsen var frigjøring og stabilisering av en fastklemt person under pall med skap. Det deltok syv personer fra industrivernet, og en dukke var markør.

– Først ville vi vurdert om det er noen farer forbundet med frigjøring. I dette konkrete scenarioet vil vi benyttet oss av en jekketralle for å få løftet bort skapet som var over personen. Da er det viktig å sikre løftet slik at skapet ikke detter ned igjen på pasienten, skriver de i evalueringsrapporten.

I rapporten presiserer de også at i en slik situasjon vil de konferere med 113 om de bør frigjøre eller ikke ut ifra scenarioet.

– Etter frigjøring ville vi sjekket pasienten for skader og vært klar med gasbind og kompress for å stanse eventuelle blødninger. Hvis vi hadde mistenkt brudd ville vi også startet spjelking. Vi diskuterte også andre hjelpemidler vi har tilgjengelig på huset. Vi har trucker, hjullaster, kran og jekketraller. Vi har også treverk og rør som kan benyttes for å få en «vektarm» til å løfte med. Ofte kan også flere personer klare å løfte opp tyngre ting.

Industrivernleder Jan Arne Habostad er godt fornøyd med gjennomføring av øvelsen.

– Vi følte ikke vi mistet noe særlig av læringsutbyttet ved å gjennomføre øvelsen som en diskusjonsøvelse. Det eneste vi har snakket litt om er at vi kunne hatt en utenforstående til å kjøre øvelsen. Da hadde sikkert vedkommende hatt en annen innfallsvinkel enn det vi som jobber her har, så det blir kanskje aktuelt ved neste øvelse, sier Habostad.

Har dere nylig hatt en øvelse for industrivernet? Send oss gjerne en epost

Industrivernet brukte en jekketralle for å få løftet bort skapet som var over personen.
En dukke fungerte som markør under klemskadeøvelsen hos Satema.