Fall vanligste arbeidsulykke

Nyheter 6. oktober 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Av nærmere 22.000 arbeidsulykker skyldtes om lag en femtedel ulykker som følge av fall.

I 2019 ble det rapportert i alt 21.991 arbeidsulykker til NAV fra ulike deler av arbeidslivet i Norge. Det skriver Statistisk sentralbyrå.

Som foregående år er fall den vanligste ulykkestypen i norsk arbeidsliv i 2019. Fall er den mest rapporterte ulykkestypen innenfor næringsgrupper som gjerne blir assosiert med ulykker i arbeidslivet, som eksempelvis bygg- og anleggsvirksomhet og transport og lagring.

Figur 1 viser hvordan antall arbeidsulykker fordeler seg etter ulykkestype i perioden 2017-2019. Figuren viser ellers at det er lite endring i ulykkestyper gjennom årene.

Flest alvorlige arbeidsulykker i transport og lagring

I 2019 var det i alt 7,7 rapporterte arbeidsulykker per 1.000 ansatte i Norge, mens 3,5 ulykker per 1.000 ansatte endte i langvarige fravær fra jobb. Fordelt etter næring var forholdstallet for arbeidsulykker med langvarig fravær høyest i transport og lagring med 6,7 ulykker per 1.000 ansatte.

Det er stor variasjon mellom ulike næringer. Til sammenlikning var eksempelvis forholdstallet lavest innenfor informasjon, finansiering, og faglig tjenesteyting, med 0,7 arbeidsulykker per 1 000 ansatte.

Figur 2 viser rapporterte arbeidsulykker med langvarig fravær per 1 000 ansatte etter næring for perioden 2017-2019.