Har lansert database for brannetterforskning

Nyheter 13. november 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Hensikten med databasen Knitre er å ta vare på kunnskap og erfaring fra brannåsteder rundt i landet.

Fredag 13. november ble brannetterforskningsdatabasen Knitre lansert. Den er et samarbeid mellom Norsk brannvernforening og seksjonen for Brann og Kjemi i Kripos. Hensikten med databasen er å ta vare på kunnskap og erfaring fra brannåsteder rundt i landet. Det blir Norsk brannvernforening som eier både databasen og innholdet. Det som blir sendt inn via databasen blir sjekket av Norsk brannvernforening og kvalitetskontrolleres av Kripos.

Av smittevernhensyn foregikk lanseringen i Kripos sine lokaler uten oppmøtte til stede og ble sendt digitalt via Norsk brannvernforening sine Facebook-sider.

Offisiell åpning ble foretatt av seksjonsleder i Kripos, Håvard Arntzen, og Kripos-sjef Kristin Kvigne. Videre ble databasen nærmere presentert av avdelingsleder Monica Varan i Norsk brannvernforening og politioverbetjent i Kripos, Sølvi M. Harjo.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Monica Varan i Norsk brannvernforening og Sølvi M. Harjo i Kripos har hatt nøkkelroller i arbeidet med den nye databasen. Foto: Norsk brannvernforening

Harjo er svært glad for at databasen nå blir en realitet.

– Dette har vi ventet på lenge! Databasen skulle vært lansert tidligere i år, men covid-19 satte en stopper for det. Erfaringsdatabasen har vært en idé og en drøm i mange tiår, uten at vi har funnet en god løsning tidligere. Hensikten med databasen er å ta vare på kunnskap og erfaring fra brannåsteder rundt i landet, og kanskje etter hvert Norden, sier Harjo til Norsk brannvernforening.

Knitre

Database for brannetterforskning, lansert 13. november 2020 og er et samarbeid mellom Norsk brannvernforening og Kripos.

Målene med databasen er å:

  • Bidra til oppklaring av brannårsaker.
  • Bidra til at politiets og øvrige interessenters samfunnsengasjement til brannvern styrkes.
  • Bidra til oppmerksomhet og engasjement om resultater fra brannetterforskning.
  • Bidra i samarbeid og kunnskapsdeling mellom brannetterforskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Brukertilgang gis primært til de som bistår politiet i etterforskningsarbeid og da gjerne personer som er tilknyttet følgende instanser:

  • Politiet
  • Brannvesenet
  • Det lokale eltilsyn
  • Utredere ansatt i forsikring
  • Ansatte i forskningsmiljø
Databasen Knitre er et samarbeid mellom Norsk brannvernforening og Kripos. Skjermdump fra knitre.org