– Når skal vi sende inn industrivernrapporten?

Nytt fra NSO 8. desember 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

To viktige datoer for industrivern nå i januar.

Når vi skriver et nytt år på kalenderen er det mye som må huskes på – også for industrivernledere. I januar 2021 er det to datoer som er spesielt viktige å huske på dersom du er industrivernleder.

5. januar: Industrivernavgiften

Avgiften ble sendt fra NSO tirsdag 5. januar og har 30 dagers forfall. Tidligere var det 20 dager. Du kan lese mer om avgiftsgrunnlaget for industrivern nederst på denne siden.

Avgiftssatsene for 2021 blir ikke endret fra satsene for 2020.

Spørsmål om avgiften kan sendes til avgift@nso.no

20. januar: Industrivernrapporten

Industrivernrapporten for industrivernåret 2020 sendes industrivernledere 20. januar. Dere har da 14 dager på å sende svaret. Alt av opplysninger rapporteres via tilsendt lenke som kommer i egen e-post. Det tar ikke mange minuttene å svare på spørsmålene og levere rapporten.

Spørsmål om industrivernrapporten kan sendes til industrivern@nso.no