Hvem fortjener samfunnssikkerhetsprisen?

Nyheter 17. desember 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Foreslå din kandidat innen 4. januar.

Samfunnssikkerhetsprisen deles ut til den, eller de, som har satt samfunnssikkerhet på dagsorden. Prismottakeren skal være et godt eksempel for andre, og arbeidet må ha en overføringsverdi til andre aktører. Prisen deles ut under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps årlige samfunnssikkerhetskonferanse i februar 2021.

I fjor gikk prisen til Lillehammer kommune for sitt forebyggende flomarbeid.

Direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Knut Oscar Gilje, sitter i juryen for prisen.

– Jeg oppfordrer alle til å tenke gjennom om dere har lokale kandidater til denne prisen. Det er viktig for juryen at vi får innspill fra hele landet og fra ulike ståsted, sier Gilje.

Har du forslag til kandidat? Send en e-post til KOM.servicedesk@dsb.no med navn på din kandidat, og en begrunnelse for hvorfor den eller de fortjener prisen. Frist for å foreslå kandidater er 4. januar 2021.

Tidligere vinnere av samfunnsikkerhetsprisen:

 • 2019: Lillehammer kommune
 • 2018: Sivilforsvarets mannskaper
 • 2017: Bergen kommune
 • 2016: Odda Røde kors
 • 2015: Eigersund kommune
 • 2014: 330-skvadronen
 • 2013: Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum
 • 2012: 22. juli-kommisjonen

Samfunnssikkerhetsprisen

Prisen utdeles til den/de som har satt samfunnssikkerhet på dagsorden. Prismottakeren skal være et godt eksempel, og arbeidet må ha en overføringsverdi til andre aktører.

Kandidater kan være:

 • Nasjonale, regionale eller lokale aktører som jobber med samfunnssikkerhet
 • Offentlige etater, private virksomheter, organisasjoner
 • Enkeltpersoner/ildsjeler som setter samfunnssikkerhet på dagsordenen

Juryen består av:

 • Direktør i DSB – leder av juryen
 • Direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
 • Daglig leder Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF)
 • Leder i fylkesberedskapssjefenes arbeidsutvalg (FBAU)