1.253 innsatser i 2020

Nytt fra NSO 17. februar 2021 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Industrivernets innsats var konsekvensreduserende over 90 prosent av gangene.

I fjor ble industrivernet kalt ut 1.253 ganger, en liten økning fra 2019 hvor industrivernet var i innsats 1.227 ganger. Det kommer frem av den årlige industrivernrapporten som virksomhetene sender inn til NSO i starten av året.

Virksomhetene meldte at industrivernets innsats var konsekvensreduserende i 1.154 av tilfellene, noe som tilsvarer 92 prosent.

– Vi ser at industrivern rundt omkring i landet, også i det unormale året 2020, ble utkalt til hendelser omtrent som årene før. I egenrapporteringen har vi fått tilbakemeldinger om at mer enn ni av ti innsatser bidro til å begrense konsekvensene av hendelsene. Dette er høyere enn tidligere år, men det er uklart hva dette skyldes, sier direktør i NSO, Knut Oscar Gilje.

Innsatsene fordelte seg på 337 ulike virksomheter, og antall innsatser varierte fra én til over 100.

– Statistikken viser at flere av de som kom inn som følge av forskriftsendringen 01.01.2020 har hatt bruk for industrivernet. Opp mot 30 av disse virksomhetene har rapportert om en eller flere hendelser der industrivernet ble utkalt dette første året. NSO vet industrivern, både nyetablerte og veletablerte, vil fortsette å bidra til at færre får alvorlige skader og at arbeidsplasser reddes når det oppstår alvorlige situasjoner, sier Gilje.