Revidert veiledning for tester for røyk- og kjemikaliedykkere

Fagstoff 3. mars 2021 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Det har nå kommet en revidert veiledning for helseundersøkelse og tester av fysisk kapasitet for røyk- og kjemikaliedykkere.

Veilederen ble publisert 12. februar 2021, og er utarbeidet av Arbeidstilsynet.

I forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) stilles det særlige krav om helsemessig skikkethet for røyk- og kjemikaliedykkere. Dette gjelder også for røyk- og kjemikaliedykkere i industrien. Innsatspersonell som skal utføre røyk- eller kjemikaliedykking skal gjennomgå helseundersøkelse og test av fysisk kapasitet. Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at undersøkelse og test gjennomføres regelmessig.

Fysisk kapasitet

I den reviderte veiledningen fra Arbeidstilsynet er det gjort endringer både i helseundersøkelsen og i de fysiske testene. Veilederen er rettet mot arbeidsgiver, arbeidstaker og mot kompetent helsepersonell som skal bedømme om røyk- og kjemikaliedykkerne er helsemessig skikket.

Med fysisk kapasitet er i veiledningen beskrevet som fysiske og mentale egenskaper som antas å være avgjørende for om en innsatsperson er helsemessig skikket. Det gjelder utholdenhet, kondisjon, muskelstyrke og forhold som arbeidsteknikk, varmetoleranse, bevegelighet, balanse, hørsel, syn, reaksjons- og koordineringsevne, håndtering av stress samt pusteteknikk.

For å kunne vurdere og dokumentere fysisk kapasitet skal det gjennomføres øvelser og tester. Minimumskravene til arbeidsrelatert funksjonsevne og fysisk kapasitet er de samme uansett alder, kjønn eller ansettelsesforhold.

Røykdykkere må gjennom flere harde tester. Her trenes det på strålerørsteknikk på Lahaugmoen kurs- og kompetansesenter.
Foto: Oslo brann- og redningsetat

Tre godkjente testmetoder

Det er i veiledningen beskrevet tre godkjente testmetoder: «Fredrikstad-testen», «Trønder-testen» og kombinasjonstester.

– Industrivernpliktige virksomheter med røyk- og kjemikaliedykkere bør finne disse testene hensiktsmessige og tilpasset eget behov. Det er en fordel at testmetoden som benyttes er den samme som for det kommunale brann- og redningsvesen. For mange virksomheter kan det også være en god løsning å gå i et samarbeid med lokalt brannvesen om gjennomføring av testene, sier spesialrådgiver i NSO, Bjørn Egil Jacobsen.

Kort beskrivelse av de tre godkjente testmetodene:

  • «Fredrikstad-testen»: Testen er utviklet av Fredrikstad brann- og redningskorps. Testen er arbeidsrelatert og består av 12 funksjonelle elementer som stiller krav til fysisk kapasitet, eksempelvis å bære slanger og sette opp stige. Testen skal gjennomføres på tid, hvilket innebærer at man også får testet evnen til å disponere kreftene. Testene er anvendt av Fredrikstad brannvesen i en årrekke og antas å oppfylle krav til test av fysisk utholdenhet og styrke. Testen skal gjennomføres innen 10 min. 30 sek., under forutsetning av at den gjennomføres på glatt overflate, for eksempel betong.
  • «Trønder-testen»: Trønder-testen er utviklet av representanter fra Trøndelag brann- og redningstjeneste, og er siden starten i 2012 testet bredt ut av virksomhetens heltidsansatte i tillegg til at den er prøvd ut av eksterne aktører. Testen er videreutviklet etter innspill fra blant annet virksomhetens bedriftshelsetjeneste.
  • Kombinasjonstester: Dette alternativet er primært aktuelt for mindre brannvesen eller andre aktører hvor det ikke er mulig å tilrettelegge for testbaner for utførelse av funksjonelle tester. Dette omfatter tester av henholdsvis utholdenhet og av andre deler av fysisk kapasitet.