Styrker Sivilforsvaret med sju nye distriktssjefer

Nyheter 17. mars 2021 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Distriktssjefene skal bidra til å modernisere Sivilforsvaret.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ansetter sju nye distriktssjefer i Sivilforsvaret i 2021. Distriktssjefene skal bidra til å modernisere Sivilforsvaret, og sørge for at de leverer på sitt viktigste samfunnsoppdrag: Å beskytte befolkningen.

Sivilforsvaret er statens forsterkningsressurs over hele landet. Ved ulykker, flom, skred, brann, pandemi og andre hendelser, bistår Sivilforsvaret nød- og beredskapsetatene. I store kriser og krig har Sivilforsvaret oppgaver knyttet til varsling, tilfluktsrom, evakuering og beskyttelse av befolkningen.

Sivilforsvaret er en del av DSB. Distriktssjefen må kjenne lokalmiljøet og regionen godt, og samarbeide tett med nødetater, kommuner, statsforvaltere og andre aktører i området. 

Elisabeth S. Aarsæther, direktør i DSB.
Foto: DSB

– Vi trenger distriktssjefer som er tillitsskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring, sier Elisabeth S. Aarsæther, direktør i DSB.

Sivilforsvaret er inndelt i 20 distrikter, som hvert ledes av en distriktssjef. Sivilforsvaret har en styrke på til sammen 8000 tjenestepliktige kvinner og menn.

– Nå ser jeg fram til å få på plass faste ledere for alle distriktene, slik at vi sammen og som lag kan bygge fremtidens sivilforsvar, sier Aarsæther.

Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Sivilforsvaret er en etterspurt ressurs, og behovet vil neppe bli mindre i fremtiden. Klimaendringene kan gi mer flom, skred, tørke og skogbrann, og Sivilforsvarets ansatte og tjenestepliktige skal være rustet og trent til å bidra der det er behov.

Øvelser og trening, både alene og med samarbeidspartnere, er en viktig del av hverdagen i et sivilforsvarsdistrikt. Distriktene har også mengder av utstyr som skal etterses og vedlikeholdes; pumper, slanger, aggregater, kjøretøy og telt.

De sju ledige stillingene som distriktssjef lyses ut etter følgende plan:

  • Vestfold – 18. mars
  • Buskerud – 18. mars
  • Hordaland – 18. mars
  • Nord-Trøndelag – 6. april
  • Vest-Agder – 6. april
  • Oppland – 20. juli
  • Møre og Romsdal – 20. juli