Vil vaske for industrivernet

Nyheter 16. april 2021 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Mosseregionen interkommunale brann og redning tilbyr seg å vaske industrivernets tøy etter innsats.

Brannsjef Rune Larsen oppfordrer industrivern i hele landet til å inngå vaskeavtaler med kommunale brannvesen.

– Vi har foreslått for industrivernet i vår region, per nå er det kun Rockwool, at vi kan hjelpe dem med vask etter hendelser hvor deres tøy er forurenset. Dette vil på en god måte hjelpe dem i å ha oppmerksomhet på forurensninger man blir utsatt for. Vi verdsetter også deres ansatte på lik linje med egne i forhold til eksponering av forurensning i forbindelse med hendelser, sier brannsjef Rune Larsen i Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB).

Brannstasjonen har egen maskin for utrykningsbekledning, som er jakke, bukse og hansker. Feiere har egen maskin for sitt verneutstyr som er jakke, kjeledress og bukse.

– Dette er såkalt barrieremaskiner. I tillegg har vi egen maskin for utstyr som inkluderer røykdykkermeis og masker. Denne er ikke barrieremaskin, men er plassert på «skitten» side, forklarer Larsen.

Annet tøy vaskes i egen maskin inne på stasjonene, det være seg stasjonsuniform, underbekledning, og sengetøy. Denne maskinen er ikke plassert på «vaskeriet» men i tilknytning til garderobe, opplyser Larsen.

MIB har egen vaskehall som ble bygget for å legge til rette for vask av utstyr med «skitten» og «ren» sone.

Industrivernet i Kongsberg Teknologipark AS fikk vaskemaskin for utrykningsbekledningen før jul etter å ha vasket hos Kongsberg brann og redning.

Foto: Helge Kjøniksen/Moss Avis

Barrieremaskin

  • Barrieremaskin skal opprettholde skille mellom ren og skitten sone. Maskinene betjenes fra to sider; forurenset /skitten i uren sone, og vasket tøy tas ut i ren sone. Dermed unngår man forurenset tøy i ren sone.
  • Vaskemaskinene skal forhindre såkalt krysskontaminering i vaskeriet. Det er de samme maskinene som brukes i forbindelse med smittevern på for eksempel alders- og brannvesen for å minske eksponering av kreftfremkallende og gifte stoffer. Skitne klær, som røykdykkerbekledning, legges inn i maskinen, i den såkalte «urene» sonen. Klærne hentes ut i «ren» sone.
  • Maskinen er ofte gjennomgående, det vil si at de rene nyvaskede klærne hentes ut på den andre siden av veggen.

Artikkelen ble publisert i Sikkerhet nr. 1 2021