Ny timesats for øvelser

Nytt fra NSO 3. mai 2021 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Det er fastsatt ny timesats for godtgjøring av industrivernøvelser utenom arbeidstid.

Det er fastsatt ny timesats for godtgjøring av industrivernøvelser utenom arbeidstid.

Det finnes ingen retningslinjer eller etablert praksis for honorar til dem som er med i industrivernet, men LO og NHO har inngått en avtale som sikrer industrivernpersonellet godtgjøring for deltakelse i øvelser.

Blir man ikke enige om andre vilkår innen bedriften, er denne avtalen forpliktende for NHOs medlemsbedrifter med tariffavtale:

  • For alle øvelser i arbeidstiden utlønnes personellet med sin vanlige timefortjeneste. For de akkordlønnede legges gjennomsnittsfortjenesten for de siste 4 uker til grunn.
  • For alle øvelser utenfor arbeidstid utlønnes personellet etter en sats som fastsettes hvert år av NHO og LO.

Fra 1. april 2021 er satsen kr. 218,27 per time.