Utfordrende vedlikehold ved storulykkevirksomheter under korona

Nyheter 4. mai 2021 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Informasjon fra DSB om mulighet for bekreftelse på samfunnskritisk funksjon for storulykkevirksomheter.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tidligere i år en undersøkelse om koronasituasjonen blant storulykkevirksomheter. I dette undersøkelsen kommer det fram at en av virksomhetenes største utfordringer har vært utsettelse av vedlikehold.

– Vi ser at det spesielt kan være utfordringer knyttet til gjennomføringen av vedlikehold som følge av de strenge innreiserestriksjoner for utenlandsk personell. I den forbindelse ønsker vi å informere om at storulykkevirksomhetene helt siden starten av håndteringen av pandemien har stått på regjeringens liste over virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner, skriver DSB i et brev som er sendt til alle storulykkevirksomheter i Norge.

Dette betyr at det kan søkes om lettelser i innreiserestriksjoner for personell involvert i aktiviteter ved virksomhetene som er viktige for å opprettholde sikker drift, som for eksempel nødvendig vedlikehold og service av sikkerhetskritisk utstyr. Dette gjelder kun virksomheter som er underlagt storulykkeforskriften eller som er på listen over samfunnskritiske funksjoner.

Listen over samfunnskritiske funksjoner og dokumentasjon som må fylles ut ligger på denne siden:

  • Liste over kritiske samfunnsfunksjoner

I forbindelse med gjennomføringen av nødvendig innreise for kritisk personell kan det være behov for å få bekreftelse fra DSB på at dere som virksomhet innehar samfunnskritiske funksjoner. DSB kan ikke gi ut en generell bekreftelse, men de kan gi det til virksomhetene på konkrete henvendelser og ber derfor storulykkevirksomheter ta kontakt dersom dere har et slikt behov.

Kontakt DSB på postmottak@dsb.no og merk henvendelsen «Behov for bekreftelse om anerkjenning av bedrift som innehar samfunnskritiske funksjoner – storulykkevirksomhet».