Intern opplæring av innsatspersonell

Glimt fra bedriftene 25. mai 2021 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Lovise-Amanda Hundseid ved Ølen Betong AS mener det er viktig å sikre at alle forstår grunnlaget for bedriftens planverk før de praktiske øvelsene skjer.

– Industrivernet, som skal håndtere hendelser som kan oppstå hos oss, må først ha fått informasjon om hva som er grunnlaget for hvordan vi har dimensjonert industrivernet vårt. Teoretisk kunnskap om virksomheten må på plass før vi begynner å øve og håndtere ting internt i virksomheten, sier Lovise-Amanda Hundseid Helse, Miljø-, Sikkerhet- og Kvalitetsingeniør i Ølen Betong AS.

Hun har laget til en rekke punkter industrivernet må gjennom. Det går ut på at industrivernet må kjenne til forskrift om industrivern, lese risikovurderingen, kjenne virksomheten og bli kjent med redningsutstyret. Innsatspersonellet får utdelt beredskapsanalysen og beredskapsplanen.

– For at vi skal fungere som et godt team må alle først ha fått informasjon om det samme. Leser vi ikke bruksanvisningen, som er forskrift om industrivern, kjenner vi ikke til kravene vi må innfri som et industrivern. Kravene tar for seg både praktiske øvelser og skriftlig dokumentasjon. Systematisk gjennomgang er viktig, sier Hundseid.

Hun trekker frem paragraf 10 i forskrift om industrivern som grunnlaget for et velfungerende industrivern.

Analyse er nøkkelen for suksess

– Jeg brukte forskrift om industrivern, særlig paragrafene 5, 6, 7, 10 og 18 for å se hva jeg måtte gjøre for å organisere, dimensjonere og drifte et hensiktsmessig industrivern, sier Hundseid.

En grundig analyse av firmaet vil kartlegge de ansattes kompetanse og tydeliggjøre hvilke ressurser som trengs for å oppfylle kravene.

– Det er ikke vits i å ha masse beredskapsøvelser hvis det ikke er relevant for oss, vi må prioritere det som er relevant. For å vite hva som er viktig må helheten ses på, sier Hundseid.

Beredskapsanalysen hun har laget inneholder kart over industrivernområdet, en risiko- og sårbarhetsanalyse og en kartlegging av de avdekkede beredskapssituasjonene. Hver enkelt hendelse er beskrevet og analysert.

– Målet med en beredskapsanalyse er å kunne forutse ulykker, og det er det meningen at analysen kan gi oss en pekepinn på, understreker Hundseid.

«Det er ikke vits i å ha masse beredskapsøvelser hvis det ikke er relevant for oss, vi må prioritere det som er relevant. For å vite hva som er viktig må helheten ses på»

Lovise-Amanda Hundseid Helse, Miljø-, Sikkerhet- og Kvalitetsingeniør i Ølen Betong AS

Ølen Betong har et internt avvikssystem hvor farer og uønskede hendelser som oppstår i bedriften registreres, disse gjennomgås jevnlig i forhold til industrivernet.

Ledelsen har ansvaret

– Ledelsen har ansvaret for å sørge for at industrivernet får de ressursene de har behov for, og sørge for at et fullverdig industrivern driftes. Det er alltid ledelsen som har ansvar for beredskapen i en bedrift. De må jobbe for at kunnskap om beredskap spres til alle avdelinger og kollegaer, understreker Hundseid.

Hun har god kontakt med ledelsen for å gjøre sitt for å binde sammen organisasjonen fra toppen og ned.

– Det gjelder å holde jevnlig fokus på beredskap i virksomheten og ikke glemme det i hverdagen. Alle har travle hverdager. Min jobb som industrivernleder er å sørge for at vi får en systematisk oppfølging av beredskapen. Jeg må planlegge og organisere de årlige øvelsene og møtene, få inn innspill og gi mine innspill til ledelsen, sier Hundseid.

Menneskelige feilhandlinger

Ølen Betong har forsterkninger på førstehjelp. Beredskapsanalysen viste at det var personskader, både klemog kuttskader som det var høyest risiko for. I Ølensvåg er det en stor hall som vi produserer betongvarer i og har dermed en god del bevegelige maskiner og utstyr, samt tunge løft som foregår. Hundseid sier at de internt i bedriften stadig arbeider med å få på plass bedre rutiner for å sikre at det ikke skjer skader.

– Men mennesker gjør feil. De tar snarveier. Dermed skjer ulykker og disse må vi takle. Industrivernet må bestå av en god blanding av folk for å være beredt på å håndtere alt det som kan skje. Vi må utfylle hverandre og være et ordentlig lag som jobber sammen. Fagleder industrivern må blant annet være flink til å holde roen, få et overblikk og se hva vi har behov for, sier Hundseid.

Hun anbefaler å gjennomføre bordøvelser og praktiske øvelser der industrivernet gjennomgår alt utstyret de har for å få en påminnelse og for å se at alt fungerer.

Kjenn naboens og nødetatenes ansikter

– Industrivernet har god kjennskap til egen bedrift og denne kunnskapen må vi overføre til nødetatene skal de lykkes når de er her. Skjer det noe må vi vise nødetatene veien og hvordan ting henger sammen på vår egen arbeidsplass, uttaler Hundseid.

Hun forteller at hun har god kontakt med det lokale brannvesenet som har vært på befaring hos virksomheten. Brannvesenet vet hvor vannuttaket er, har en oversikt over virksomheten og har øvd sammen med industrivernet slik at de er kjent.

– Det er viktig å øve sammen slik at vi vet at vi kan samarbeide godt. Å kjenne igjen ansikter er alfa omega når sekundene teller, understreker Hundseid.

Hun og fagleder industrivern har også tatt kontakt med nabobedriftene og blitt informert om deres risiko og hvordan de har dimensjonert industrivernet. De har deres telefonnummer for hånden slik at de kan varsle dersom det skjer noe hos Ølen Betong og eventuelt be om bistand.

– Det er aldri fånyttes å ha snakket sammen og sett ansikter, oppfordrer Hundseid.

Artikkelen ble publisert i Sikkerhet nr. 1 2020.