Nye retningslinjer for gjenoppliving

Fagstoff 22. juni 2021 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) publiserte nylig nye faglige retningslinjer for gjenoppliving av nyfødte, barn og voksne.

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) publiserte 18. juni nye faglige retningslinjer for gjenoppliving av nyfødte, barn og voksne. Retningslinjene har ulike målgrupper og er linket nedenfor. Behandlingsanbefalinger under «Generell førstehjelp» er utarbeidet av Norsk Førstehjelpsråd. Alle retningslinjene er basert på retningslinjer fra European Resuscitation Council og tilpasset norske forhold.

Det er ingen større endringer i 2021-retningslinjene, men de viktigste er:

  • Fremgangsmåten for legfolk ved mistenkt hjertestans er blitt betydelig forenklet med fokus på tidlig varsling av 113.
  • Stabilisering av nakke skal ikke prioriteres ved livløshet og behov for å gi fri luftvei og/eller gi HLR.
  • Om man er alene med et livløst barn, og må forlate barnet for å kunne varsle, skal det gjøres HLR i 1 minutt før man forlater barnet.
  • Det er gjort en rekke presiseringer i algoritmene for avansert HLR av barn og voksne.
  • Norsk Førstehjelpsråd har gitt en grundig redegjørelse for ulike førstehjelpstiltak ved en rekke tilstander, herunder også om man bør ta acetylsalisylsyre om man oppholder seg langt fra allfarvei og får brystsmerter.
  • For første gang har NCC i samarbeid med Norsk Hjertestansregister utarbeidet et kapittel om «Systemene som redder liv», herunder belyst viktigheten av å bruke nasjonale kvalitetsregistre i denne typen implementeringsarbeid.
  • Eget avsnitt om Covid-19 og HLR under «Systemer som redder liv»-kapitlet.
  • NRR har gitt en grundig redegjørelse for viktige momenter rundt HLR opplæring og -trening, og systemer for dette.
  • Sen avnavnling av nyfødte etter fødsel er vektlagt, i tillegg til en rekke andre momenter i stabilisering og gjenoppliving av nyfødte.

Retningslinjene kan lastes ned fra linkene nedenfor. Alle linkene fører til Norsk Resuscitasjonsråds nedlastbare PDF-er/oppslag.