Vil bidra for samfunnet

Glimt fra bedriftene 22. juli 2021 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Fagleder industrivern Ole Erik Sønsterud i Stena Recycling AS sier det er viktig å bidra når brannvesenet ønsker hjelp.

– Jeg hadde ingen betenkeligheter med det. Klart vi ville bistå brannvesenet hvis de trengte hjelp også. De har jo alltid stilt opp for oss når vi har trengt de, sier Ole Erik Sønsterud, vedlikeholdsleder og fagleder industrivern i Stena Recycling AS på Frogner.

Sønsterud sier han og de andre i industrivernet, som har meldt seg til frivillig tjeneste, har et ønske om å hjelpe til.

– Det er ikke så interessant å sitte passivt i sofaen og se på nyhetene. Da vil jeg heller hjelpe til, og det vil mange andre i industrivernet. Vi vil nok føle at vi er til nytte for samfunnet, sier Sønsterud.

Vil øve mer med brannvesenet

Det var i fjor sommer Nedre Romerike brann- og redning IKS spurte fagleder industrivern Sønsterud om han kunne spørre industrivernet i Stena Recycling AS på Frogner om det var noen som kunne tenke seg å være ekstra beredskap. Det var grunnet covid-19 situasjonen, i tilfelle brannkonstablene ble syke.

– Vi i industrivernet måtte gjennomgå et kurs i skogbrannslukking og litt juridisk i forhold til dette. Vi fikk også henvendelse i år også med spørsmål om vi kunne delta som frivillige. Det ble presentert at det var kun i fritiden vår, fordi brannvesenet ikke kunne ta det økonomiske ansvaret om vi var på jobb. Jeg svarte som jeg gjorde i fjor, jeg har ingen betenkeligheter med å bistå brannvesenet. Det er nok hovedsakelig oppgaver relaterte til skogbrann, sier Sønsterud.

Han håper at når smitteverntiltakene reduseres så kan Nedre Romerike brann og redning og industrivernet i Stena Recycling øve sammen og bli bedre kjent.

– Det er mer interessant å øve med brannvesenet enn å bare øve selv. Jeg tror også vi får en langt bredere erfaring om vi kalles ut av brannvesenet for å bistå under innsats. Det er greit å trene med dem som er i «krigen», sier Sønsterud.

Han ser også frem til å bli bedre kjent med de andre frivillige fra industrivernet i Allnex, Dynea og Ekornes.

– Vi har ikke hatt noe direkte samarbeid med industrivernet i de andre virksomhetene ennå. Men vi blir nok kjent med dem om vi kalles ut til innsats av brannvesenet. Jeg vil gjerne ha kontakt med andre industrivern, sier Sønsterud.

Ellen Bergland, HSEQ Manager, Stena Recycling AS ved hovedkontoret i Porsgrunn.
Foto: Stena Recycling AS

Tar med seg kompetanse til virksomheten

– Det er positivt og viktig at industrivern og brannvesen samarbeider. For vår del handler det blant annet om at lokalt brannvesen skal være kjent med vår virksomhet og at vi kan diskutere gode brannforebyggende tiltak samt øve på slukking sammen. Når da flere fra vårt industrivern takker ja til å bistå lokalt brannvesen på sin fritid dersom det er behov for det, så er det også veldig positivt. Det vil selvsagt bidra til at vårt personell får økt kompetanse og erfaring som de tar med seg tilbake til vår virksomhet, sier Ellen Bergland, HSEQ Manager, Stena Recycling AS ved hovedkontoret i Porsgrunn.

Artikkelen ble publisert i Sikkerhet nr. 2 2021.