– Flammene kom inn rundt oss

Glimt fra bedriftene, Industrivernkonferansen 30. juli 2021 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Det gikk fryktelig fort, sier industrivernleder Daniel Ayala Høydal i CCB. Han og kolleger ble fanget i flammehavet.

– Dette var et scenario verken industrivernet eller andre hadde sett for seg. Da hadde vi nok plassert oss en annen plass. Vinden kom fra alle retninger, gjennom et svært tørt og omfangsrikt terreng, sier Daniel Ayala Høydal, industrivernleder i virksomheten Coast Center Base AS (CCB).

Høydal er også leder for det såkalte Sotra-samarbeidet, hvor de industrivernpliktige virksomhetene på Sotra har samlet seg for å dele kunnskap. Disse er CCB, CCB Subsea, Aker Solutions og TechnipFMC.

Industrivernet mottok en bistandsanmodning torsdag 3. juni klokken 15 av 110-sentralen, for brannbekjempelse av en større lyng- og skogbrann noen få kilometer sør for industriområdet på Ågotnes. Høydal sier Øygarden brann- og redning (ØBR) er en fantastisk organisasjon. Industrivernet øver mye sammen med brannvesenet, dog ikke på lyngbrann.

Daniel Ayala Høydal, industrivernleder ved CCB. Foto: NSO arkiv

Visste at brannen var stor

– Vi visste at brannen var stor. Vi hadde hørt radio, selv sett røyken og kjent lukten på basen gjennom formiddagen. Vi mobiliserte de mest erfarne personellet med tanke på håndtering av brann. Vi rykket ut med til sammen 12 personer. Av utstyr brakte vi med oss brannbil og brannhenger. Dette innebar hundrevis av meter med slanger, flere pumper og to vannkanoner, uttaler Høydal.

Brannen beveget seg fort

Industrivernet la ut slangeutlegg til to eneboliger og iverksatte brannbekjempelse rundt den ene huset. Sivilforsvaret og ØBR jobbet med det andre.

– Mye vann ble brukt. Vannkapasiteten ble en utfordring. Vi så at brannen beveget seg fort. Fryktelig fort og uforutsigbart. Vinden tok tak i flammene. Like syd for huset var det svært omfangsrikt og stigende terreng med mye tett vegetasjon. Alt var knusktørt, og det var nesten som om det lå bensin ute i terrenget. I ettertid har vi lest at brannen enkelte steder spredte seg med en hastighet på 50 meter per minutt. Plutselig hadde brannen beveget seg inn bak oss, sier Høydal, som sammen med to andre fra CCB industrivernet og en brannkonstabel fra ØBR forsøkte å redde huset.

Han forklarer at det var veldig mye røyk, veldig varmt og mye flammer.

– Flammene kom for tett innpå oss, og vi måtte bort. Heldigvis hadde vi fjernet bensinkanner og propanflasker fra hus og fra en campingvogn på tunet tidligere da vi ankom stedet. I siste liten fikk vi satt brannbilen i bevegelse, og kom oss velberget i sikkerhet til resten av laget nede i hovedveien. På et tidspunkt var jeg var redd for personellet mitt, meg selv og bilen. De som ikke er redd i en slik situasjon, ville det nok gått galt med. Jeg har et ansvar som industrivernleder, som jeg virkelig fikk kjenne på denne dagen, sier Høydal.

Flammene slukte huset kort tid etter at de hadde evakuert. Høydal fikk senere høre fra helikopterpiloten som fløy over huset at brannen hadde vært for stor. Selv helikopteret var sjanseløst mot disse flammene.

– Industrivernet fortsatte sin innsats i mange timer, og slukket branner langs veien og holdt flammene på trygg avstand fra hus og byggefelt i området. Vi jobbet veldig bra sammen som lag, men også sammen med andre ressurser fra Sivilforsvaret og brannvesen fra hele distriktet. Jeg er utrolig stolt over hva mitt personell klarte å få til, hvordan de jobbet sammen og tok vare på hverandre, sier Høydal.

«På et tidspunkt var jeg var redd for personellet mitt, meg selv og bilen. De som ikke er redd i en slik situasjon, ville det nok gått galt med. Jeg har et ansvar som industrivernleder, som jeg virkelig fikk kjenne på denne dagen.»

Daniel Ayala Høydal, industrivernleder ved CCB

Oppfølging

Om natten, etter innsatsen, samlet Høydal alle i industrivernet på arbeidsplassen. De spiste pizza og drakk brus. De ville være sammen og prate om det som hadde skjedd. Det er en viktig del av etterarbeidet, sier Høydal.

– Alle som var med på innsatsen deltok i debrief-aktiviteter i dagene som fulgte. Både formell og uformell, og med profesjonell støtte via bedriftshelsetjenesten. Det var også god «terapi» i å gjøre utstyr og bil klar for ny innsats dagen etter. Her fikk vi snakke ut om det vi hadde vært med på, sier Høydal.

Han legger til at de tar med seg mange læringspunkter etter branninnsatsen.

– Disse vil vi jobbe videre med i industrivernorganisasjonene på hele Sotra. Vi skal i tillegg dele våre erfaringer med ØBR når deres evalueringsprosesser starter, sier Høydal.

Artikkelen ble publisert i Sikkerhet nr. 2 2021.

Du kan høre mer om Høydal og industrivernets erfaringer på Industrivernkonferansen 2021, 7.–8. desember på Thon Hotel Lillestrøm.