– Endelig SIMKAT igjen!

Nytt fra NSO 11. august 2021 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Nå har vi åpnet påmeldingen for høstens to SIMKAT-kurs.

Etter halvannet år uten SIMKAT tar NSO satse på å arrangere to kurs i høst.

– Vi har fått flere tilbakemeldinger om at kurset har vært savnet, så vi ser frem til å kunne tilby dette igjen. Forrige SIMKAT hadde siste kursdag 11. mars 2020, dagen før alt stengte ned i fjor. Nå ser det endelig ut som vi kan arrangere SIMKAT på tilnærmet normal måte. Vi vil tilby effektiv og engasjerende opplæring i trygge rammer, sier direktør i NSO Knut Oscar Gilje.

Samhandling og samspill

Kurset er et svært praktisk rettet kurs hvor deltakerne får prøvd seg i ulike roller på et skadested og i en redningsstab.

– SIMKAT passer for alle med roller i virksomhetens beredskap: Industrivernleder, fagleder industrivern, fagansvarlige, skiftledere og personer i redningsstab eller i virksomhetens ledelse. Kurset gir trening i innsatsledelse og organisering på et skadested, kompetanse til å organisere en redningsstab og øvelse i samspill mellom skadested og redningsstab. Videre gir kurset god trening i å samhandle med nødetatene, sier Gilje.

Forkurs for maks utbytte

Nytt av året er at alle deltakerne vil få tilsendt et forkurs som de skal gjennomføre før de kommer på kurset.

– Alle som deltar på SIMKAT vil få tilsendt kursmateriell i forkant. Denne dokumentasjonen er grunnlaget for et forkurs som alle deltakerne må gjennomføre. Dette er for at deltakerne skal få best mulig utbytte av spillene og kurset, sier Gilje.

I høst arrangeres det to SIMKAT-kurs:

  • 19. – 20. oktober 2021
  • 16. – 18. november 2021

Todagers-kurset passer for industrivernpliktige virksomheter som har grunnleggende industrivern eller med en til to forsterkninger.

Tredagers-kurset er lagt opp med flere og noe mer omfattende simuleringer enn todagers-kurset. Det er tilpasset prosessindustrien og virksomheter med flere forsterkninger. I tillegg vil deltakerne få prøvd seg på mediehåndtering.

Begge kursene holdes på Thon Hotel Vettre rett utenfor Asker.

Flere kurs neste år

Planleggingen av kursene i 2022 er allerede godt i gang, så fortvil ikke om du ikke får plass i høst eller datoene ikke passer – NSO arrangerer et tre dagers kurs allerede i februar.

– Vi planlegger for første SIMKAT-kurs i 2022 allerede 1.–3. februar, så følg med på våre nettsider og i nyhetsbrevet for mer informasjon om påmelding, oppfordrer direktør Gilje.