Sevesokonferansen 2021

Nyheter 6. september 2021 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Storulykkemyndighetene inviterer til den nasjonale Sevesokonferansen 21. september.

Storulykkemyndighetene inviterer til den nasjonale Sevesokonferansen 21. september 2021. Konferansen blir i år digital og deltakelse vil være gratis, men alle som skal delta må melde seg på.

Tema for årets konferanse:

 • IKT-sikkerhet og sikring
 • Læring fra hendelser
 • Nytt fra myndighetene

Påmeldingsfrist: 17. september 2021

Sevesokonferansen er en viktig felles arena for storulykkevirksomheter og myndigheter i Norge og skal bidra til erfaringsutveksling og faglig påfyll. Konferansen er i år digital, men vi håper å møtes fysisk igjen ved neste Sevesokonferanse.

Målgrupper for konferansen:

 • storulykkevirksomheter
 • ledere
 • verneombud
 • HMS-koordinatorer
 • drifts- og vedlikeholdspersonell
 • IKT-sikkerhet- og sikringsansvarlige
 • nasjonale, regionale og lokale myndigheter med en rolle relatert til storulykkevirksomheter
 • andre som er involvert i oppfølging av storulykkevirksomheter