31 personer døde på jobb i 2021

Nyheter 8. februar 2022 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

– Antall arbeidsskadedødsfall de siste årene har vært på et historisk lavt nivå, men nå ser vi dessverre en tendens til at det øker, sier direktør i Arbeidstilsynet.

Foreløpige tall fra Arbeidstilsynet viser 31 arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet i 2021, fordelt på 30 ulykker. Til sammenligning ble det i 2020 registrert 28 arbeidsskadedødsfall, mens gjennomsnittet for femårsperioden 2016–2020 er 27 arbeidsskadedødsfall per år. For tiårsperioden 2011–2020 er gjennomsnittet 35 arbeidsskadedødsfall per år.

– Alvorlige ulykker på arbeidsplassen kan og skal forebygges. Det systematiske arbeidsmiljøarbeidet er en sentral forutsetning for å lykkes med dette. Det skal være trygt å gå på jobb i Norge, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Fire næringer peker seg ut

Også i 2021 melder Arbeidstilsynet at det er de fire næringene som historisk sett peker seg ut med flest arbeidsskadedødsfall som topper statistikken. Det gjelder:

  • Bygge- og anleggsvirksomhet (9 dødsfall)
  • Transport og lagring (7 dødsfall)
  • Industri (6 dødsfall)
  • Jordbruk (5 dødsfall)

27 av 31 arbeidsskadedødsfall skjedde i disse næringene i fjor. 

Transport og lagring

Det var syv arbeidsskadedødsfall i den landbaserte transportnæringen i 2021. Dette er samme antall som i 2020, og to flere enn i 2019. Seks av de syv ulykkene var trafikkulykker, mens én arbeidstaker omkom som følge av å bli klemt under et kjøretøy. Tre av de syv omkomne i næringen var utenlandske arbeidstakere.

Økning i arbeidsskadedødsfall i industrinæringen

I industrinæringen omkom seks arbeidstakere i 2021, som er det høyeste antallet siden 2017, hvor også seks arbeidstakere omkom. Til sammenligning omkom to og tre arbeidstakere i næringen i henholdsvis 2020 og 2019.

De seks omkomne arbeidstakerne er jevnt fordelt i ulike deler av næringen, med tre innen metallindustrien, én innen næringsmiddelindustrien, én innen papirindustrien og én innen produksjon av maskiner og utstyr. Én av de omkomne i næringen var utenlandsk arbeidstaker.

Mer statistikk om arbeidsskadedødsfall

For nærmere statistikk, se statistikksidene til Arbeidstilsynet. Her er det publisert statistikk over arbeidsskadedødsfall for de siste fem årene.