1.295 innsatser i 2021

Innsatser, Nyheter 17. februar 2022 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Industrivernets innsats var konsekvensreduserende over 75 prosent av gangene.

I fjor ble industrivernet kalt ut 1.295 ganger, en liten økning fra 2020 hvor industrivernet var i innsats 1.253 ganger. Innsatsene fordelte seg på 373 ulike virksomheter. Dette kommer frem av den årlige industrivernrapporten som virksomhetene sender inn til NSO i starten av året.

Virksomhetene meldte at industrivernets innsats var konsekvensreduserende i 977 av tilfellene, noe som tilsvarer 75 prosent.

– Vi ser at antall innsatser de siste årene ligger på et nokså høyt nivå, sier direktør i NSO, Knut Oscar Gilje.

Dette betyr at det er et industrivern i aktivitet godt over tre ganger per dag gjennom året.

– Det at tre av fire innsatser blir rapportert som konsekvensreduserende viser at industrivern i Norge virkelig bidrar til å redde liv og arbeidsplasser. Dette nivået holder seg rimelig stabilt over årene, så det er all grunn til å gi honnør og en stor takk til alle som deltar i denne effektive egenberedskapsordningen, sier Gilje.