Samfunnssikkerhetsprisen til Gjensidigestiftelsen

Nyheter 15. mars 2022 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Gjensidigestiftelsen er tildelt Samfunnssikkerhetsprisen 2021 for sine støtte til aktiviteter som styrker samfunnssikkerheten og gjør frivillig arbeid mulig.

Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse. Gjennom en årrekke har prisvinneren vært en betydelig økonomisk bidragsyter til en rekke små og store tiltak som styrker samfunnssikkerheten. Hvert år deler Gjensidigestiftelsen ut rundt 240 millioner til allmennyttige prosjekter over hele landet innenfor områdene trygghet og helse.

54 millioner til frivillig redningstjeneste

Frivillige redningsmannskaper er en viktig del av norsk beredskaps- og redningstjeneste. I 2021 har prisvinneren blant annet gitt en gave på 54 millioner kroner for å styrke den frivillige delen av redningstjenesten.

– Frivilligheten er en bærebjelke i den norske redningstjenesten. Bidraget fra Gjensidigestiftelsen gjør at de frivillige organisasjonene kan styrke kompetanse og oppgradere nødvendig utstyr. Det er et viktig løft for den frivillige redningstjenesten, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).  

Kledelig beskjedenhet

Den økonomiske støtten fra Gjensidigestiftelsen bidrar til at frivillige organisasjoner, myndigheter og private aktører finner sammen, blir kjent og forsterker hverandres tiltak. Styrken som ligger i slikt samspill, har stor betydning for vår samlede evne til å forebygge og håndtere et bredt spekter av mulige hendelser.

– Til tross for disse betydelige bidragene, framstår prisvinneren som litt beskjeden. Gjensidigestiftelsen har en sjarmerende evne til å holde seg i bakgrunnen, og lar de som mottar pengene og gjennomfører tiltakene få den plassen og synligheten de fortjener, sier Aarsæther.

Enstemmig jury

Juryen ledes av DSB og består også av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum og fylkesberedskapssjefene. Det er en samstemt jury som står bak prisen. 

Samfunnssikkerhetsprisen ble utdelt første gang i 2012. Tidligere vinnere er:

 • 2020: Norske Kvinners Sanitetsforening
 • 2019: Lillehammer kommune
 • 2018: Sivilforsvarets mannskaper
 • 2017: Bergen kommune
 • 2016: Odda Røde kors
 • 2015: Eigersund kommune
 • 2014: 330-skvadronen
 • 2013: Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum
 • 2012: 22. juli-kommisjonen

 Juryen består av

 • Knut Oscar Gilje, direktør i Næringslivet sikkerhetsorganisasjon (NSO)
 • Bente Asphaug, daglig leder i Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF)
 • Asgeir Jordbru, fylkesberedskapssjef i Nordland
 • Elisabeth S. Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og juryleder