Alle skal bli kjent med de uønskede hendelsene

Glimt fra bedriftene 5. mai 2022 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

– Industrivernet må ha eierskap til beredskapsanalysen og beredskapsplanen, sier HMS-ansvarlig i Metallco Oppland AS.

Industrivernet samles for å snakke om hva som kan skje i virksomheten. Erfaringer fra siste uken deles. Beredskapsanalysen lages i fellesskap. Beredskapsplanen kjenner alle.

– Industrivernet må ha eierskap til beredskapsanalysen og beredskapsplanen. Alle skal bli kjent med de uønskede hendelsene og vite hvordan vi skal agere. Vi må vite hva vi skal øve på og hvordan vi skal håndtere det som kan skje hos oss, sier Tom Gusdal, HMS-ansvarlig i Metallco Oppland AS siden 2015.

Industrivernet må lage analysen og planen sammen. Det er jo de som jobber i virksomheten og kjenner på kroppen hva som kan skje. Industrivernet må lyttes til, mener Gusdal.

– Vi sitter med førstehåndserfaring. Industrivernet har vært med på å håndtere de uønskede hendelsene de siste to årene i Hunndalen. De uønskede hendelsene ligger inne i avvikssystemet. Metallco har alltid registrert hendelsene og satt inn tiltak, også før vi ble industrivernpliktig, sier Gusdal.

Industrivernet skal kjenne til utstyr de kan komme til å bruke i en innsats, og til hverandre. Målet er å jobbe godt sammen med utstyret som trengs.

Ukentlige samtaler

Før smittevernrestriksjonene trådte i kraft gikk avdelingene gjennom det som hadde skjedd siste uken på produksjonsmøtene, hver mandag. Risikoanalysene ble også diskutert. Gusdal mener det er nødvendig å snakke sammen for å finne ut hva det må øves på for å bli bedre.

– Snakk om det som har skjedd. Inntrykk må bearbeides. Jeg har tro på at selv om du har opplevd noe traumatisk er det viktig å dele det, dersom du makter det. Neste gang kan det være meg det skjer noe med. Men deler vi erfaringer med hverandre kan vi forhindre at det skjer igjen. Vi må lære av feil. Gjøre ting annerledes. Vi må hele tiden jobbe for å bli bedre, og hindre at det skjer noe med ansatte. Vi må bygge barrierer. De ansatte må forstå hvorfor vi har barrierene, hvis ikke de forstår det har ikke barrierene noe verdi, sier Gusdal.

Deler vi erfaringer med hverandre kan vi forhindre at det skjer igjen.

Tom Gusdal, HMS-ansvarlig i Metallco Oppland AS

Små øvelser

I 2019 ble Metallco Oppland AS industrivernpliktig. Industrivernet teller 17 personer.

– Vi øver i små grupper på syv til åtte personer på blant annet førstehjelp og slangeutlegg. Da vi ble industrivernpliktig diskuterte vi med brannvesenet hva industrivernet kan gjøre dersom det brenner. Vi ble enige om at industrivernet kan koble slanger slik at de er klare for brannvesenet å bruke. Vi kan også flytte vekk utstyr og materiale med maskiner. Vi skal ikke være brannsoldater, det vil si løpe rundt i masse utstyr og slukke brann. Det gjør brannvesenet som bare er åtte til ni minutter unna i uttrykningstid, sier Gusdal.

Industrivernet har 300 meter slanger og håper snart å arrangere en øvelse med vann så snart kommunen har nok vann til at de kan øve.

– Men vi har øvd på å legge ut slanger på vinteren når det er kaldt og mørke, ikke bare fint vær og lyst ute, sier Gusdal.

De siste to årene med strenge smittevernsrestriksjoner har industrivernet øvd i grupper.

– Vi har fortsatt å øve i det små. Da stopper vi ikke produksjonen, sier Gusdal.

Brannvesenet fører årlig tilsyn hos Metallco Oppland AS. Næringslivets sikkerhetsorganisasjon førte sitt første tilsyn sist høst med Metallco Oppland AS siden de ble industrivernpliktige i 2019.

– Vi har fått mye hjelp fra Næringslivets sikkerhetsorganisasjon med å få greie på hva vil det si å være industrivernpliktig og startet opp arbeidet det innebærer, sier Gusdal.

Batteribrann største faren

Risikoanalyser lagde Metallco Oppland AS også før de ble industrivernpliktige. Det var de ansatte og ledelsen som samarbeidet om å lage de. Virksomheten har kommet frem til en seks-syv risikoer. Størst fare er brann i lithiumbatterier.

– Vi driver med metaller og avfall det går strøm gjennom, såkalt EE-avfall. Metallet vi mottar fra kommuner kalles kompleksjern. Det kan skje at EE-avfall kastes i metallcontainere. Når vi klemmer sammen avfallet eller flytter på det kan vi komme i skade for å komme borti disse batteriene og da antenner de, sier Gusdal.

Bensin og høyenergibatterier ved bilsanering og gassflasker som ikke skal leveres sammen med metallavfall er andre risikofaktorer.

– De ansatte må vite hva de skal gjøre dersom det skulle skje noe, og vite hvordan de bruker utstyret som skal til for å håndtere en uønsket hendelse, informerer Gusdal.

Fagleder industriver Rune Strand viser fram innholdet i beredskapscontaineren.
Foto: Tom Erland Schjørlien/Metallco Oppland AS

Ullpledd og tapetkniver

– Siden vi ble industrivernpliktige forventes det fra industrivernet at vi holder større øvelser, men med smittevernrestriksjonene har vi ikke kunnet det. Så fort pandemien nå er over kommer vi til å holde vår første store øvelse. Men det viktigste er å øve ofte og lite slik at alle involveres, mener Gusdal.

Førstehjelp er det industrivernet i Metallco Oppland har flest hendelser med. Metalldeler river fort opp huden på fingre, og saksene som brukes kan det bli kuttskader av. Bedriftshelsetjenesten øver sammen med industrivernet og bidrar til kunnskap om førstehjelp.

– En ansatt klemte armen sin i transportbåndet i fjor vinter. Han fikk stoppet anlegget, og varslet en kollega. Det er ikke alltid det går like lett å få tak i en som kjenner anlegget. Derfor har vi nå lagt ut tapetkniver i beredskapscontainere, slik at rett utstyr er tilgjengelig når transportbånd kan kuttes. Det spiller ingen rolle om vi kutter transportbånd. De kan man erstatte igjen, ikke en arm, sier Gusdal.

Blir noen liggende på gulvet har industrivernet tilgjengelig ullpledd i beredskapscontaineren.

– Du blir raskt kald av å ligge på gulvet eller på bakken ute. Det går ikke mange minuttene før du begynner å fryse. Da er det godt med et ullpledd. Tidligere har ansatte lagt jakken sin for å legge på bakken for en kollega, sier Gusdal.

Trenger industrivernet

Gusdal mener Metallco har god nytte av industrivernet. Det har vært tre store branner på Metallco Oppland siden oppstart i 1999. En lørdag morgen i 2018 begynte det i brenne i en binge med sanert elektronisk avfall. Med store andeler plast i bingen ble det mye røyk. Røyken spredte seg mot boligfeltet like ved. De ansatte, som nå utgjør industrivernet, bidro med kraner og hjullaster for å spre avfallet utover for å raskt slokke det.

– Det gjelder å handle raskt. Derfor er gode rutiner for varsling viktig, understreker Gusdal.

Ulike problemstillinger å øve

Metallco har 16 avdelinger i Norge. I konsernet er det er ulike problemstillinger å øve på.

– I Oslo er det mye trafikk, og skjer det noe hos Metallco AS på Alna kan vi ikke stenge hele Oslo. Industrivernet øver mye på orden der. Trafikken må flyte i hovedstaden. Vi kan ikke skape trafikkork for da oppstår bare nye problemer. Hvert industrivern må finne ut hvilke uønskede hendelser som kan skje hos dem. Vurdere sannsynlighet og konsekvens i en risikoanalyse. Uti fra analysen må de lage en plan med hvor mange personer, hvilket utstyr og hvilken kompetanse de trenger for å løse hendelsen på en tryggest mulig måte. Og det er det industrivernet lager en plan for, sier Gusdal.

Andre industrivern, som Metallco Oppland, har utfordringer med å sørge for at nøyaktig det avfallet som er bestilt skal leveres og ikke blandes inn med annet avfall.

Det gjelder å handle raskt. Derfor er gode rutiner for varsling viktig.

Tom Gusdal, HMS-ansvarlig i Metallco Oppland AS

Endringer etter dødsulykke

I 2017 døde to ansatte i Metallco Aluminium AS da en smelteovn eksploderte. Årsaken til ulykken ble aldri funnet, men en granskningskommisjon konkluderte med at det mest sannsynlig var fuktighet som kom inn i ovnen.

– Ulykken har preget oss. Vi har gjort endringer i måten vi lager risikoanalyser på. Det er en del varer vi ikke lenger tar imot. Vi følger nøye med på det som leveres til oss, sier han.

Vi lager barrierer, det vil si hindringer, for å forebygge at nye ulykker skjer, presiserer Gusdal.

– Vi har jobbet mye med barriereplanlegging siden ulykken i 2017, sier Gusdal.

Termokameraer

– Når alle brannene utviklet seg i industrien ble det veldig vanskelig å forsikre anleggene våre. I 2019 og 2020 var ikke alle anleggene forsikret. Vi satte derfor i gang lokale sikkerhetstiltak. Vi monterte 24 kameraer for å overvåke varme, forklarer Gusdal.

Nå har Metallco Oppland 38 termokameraer installert.

– Vi hadde allerede mange kameraer installert for å hindre tyveri av metall, som for kobber og bly. Nå har vi også montert termograferingskameraer som registrerer varme. Kameraene er koblet til en sentral som må varsle raskt slik at industrivernet kan komme seg i innsats og eventuelt varsle brannvesenet. Vi jobber for å få til gode varslingsrutiner og bruker internt appen teamalert, sier Gusdal.

Fire branner i konsernet

I 2021 var det totalt fire branner og branntilløp i hele konsernet. Gusdal er stolt av tallet, for konsernet har jobbet systematisk for å få bedre rutiner på plass for å hindre branntilløp. Ennå er det en vei å gå. Industrivernet håndterte tre av hendelsene alene. Den ene brannen startet i et batteri som politiet hadde lagt i baksetet på en bil og lagt et teppe over. Det hadde vært en dødsulykke og det var en del blod i bilen. Da bilen ble knust hos Metallco så ikke kranføreren at det var et batteri i baksetet. Bilen begynte å brenne.

– Har det vært ulykke i en bil pleier brannvesenet å frakoble batteriet, men ellers la det være slik at vi ser det, sier Gusdal.

Kundene må informere om innhold

– Vi har faste kunder så vi vet hva vi får av dem. Men kundene våre må også følge regelverk og sortere og håndtere ting riktig. Ta kommunene som et eksempel. Kommunene må følge avfallsforskriften. Det vil blant annet si at elektronisk avfall ikke skal blandes i avfall det ikke skal være i, sier Gusdal.

Det viktigste er å være føre var og da må Metallco sørge for å få tak i riktig informasjon fra kundene sine, mener Gusdal.

– Vi må vite hva slags varer vi kjører inn hos oss. For større prosjekter lager kunder avfallsplaner. Og så handler det om å si ifra. Vi har blitt flinkere til å si ifra om avvik i vektkontrollen og mottakskontrollen. Kommer det inn mye sand og grus i varene vi kjøper hos kunden sier vi ifra. Vi får ikke metallpris for sand og grus, sier Gusdal.

For å få bukt med brannene i gjenvinningssektoren mener Gusdal at både de som leverer avfall og tar imot må ikke la ting som ikke skal være der slippe gjennom. Kontrollrutinene må forbedres i alle ledd. Selv mener han Metallco Oppland har fått på plass gode sikkerhetsrutiner.

– Det er blitt gjort ved å lytte til industrivernet som vet hvor farene er. Nå gleder vi oss til å arrangere vår første storøvelse etter pandemirestriksjonene og til fortsatt godt samarbeid med brannvesenet, avslutter Gusdal.

Artikkelen ble publisert i Sikkerhet nr. 1 2022.