Kjell ny seniorrådgiver i NSO

Nytt fra NSO 23. mai 2022 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

– Jeg ser frem til nye og spennende utfordringer samt lære mer om krisehåndtering og beredskap fra et nytt perspektiv, sier Kjell Buer Berntzen.

Kjell Buer Berntzen begynte som seniorrådgiver i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon mandag 23. mai.

Han kommer fra Avinor – Oslo Lufthavns Område flysidedrift. Her har han ulike ansvarsområder innen både brannforebygging og beredskap. Berntzen har erfaring fra lokalt brannvesen og Avinors avdeling for brann og redning. Han har de siste årene deltatt i et prosjekt som skal etablere og utvikle bruk av simulator i øving og trening av beredskapen i Avinor. Simulatorprosjektet er primært rettet mot innsatspersonell på taktisk nivå både av personell og ledelse. Berntzen holder også operative kurs som instruktør og er kursleder for Avinor innen brann og redningstjeneste på forskjellige kurssteder og lufthavner i Norge.

Berntzen har i de senere år gjennomført en bachelorgrad innen beredskap og krisehåndtering ved Høgskolen i Innlandet. Hans motivasjon for studiet var å få en bredere kompetanse innen samfunnssikkerhet og krisehåndtering i Norge.

– Jeg ser frem til nye og spennende utfordringer samt lære mer om krisehåndtering og beredskap fra et nytt perspektiv. Industrien innehar en rekke kritiske funksjoner som skal fungere under alle omstendigheter, og hvor egenbeskyttelse er helt nødvendig for å opprettholde virksomhetenes driftsstabilitet og konkurranseevne, sier Kjell Buer Berntzen.