Samarbeidsavtale skaper samhold

Glimt fra bedriftene 30. august 2022 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Industrivernet ved Revac AS inviterer stadig brannvesenet på besøk.

Industrivernet ved Revac AS i Tønsberg kommune har et nært samarbeid med brannvesenet, og alle vaktlag har vært på besøk hos virksomheten. Her har brannvesenet fått en gjennomgang av anlegget og informasjon om produksjonen.

Revac mottar, sorterer og bearbeider EE-avfall, fra kjøleskap til elektriske tannbørster fra hele Norge.

– Fra 2018 har vi hatt en samarbeidsavtale med Vestfold Interkommunale brannvesen (VIB). Før korona-pandemien kom hadde vi hatt alle vaktlag på besøk, og i mars i år kunne vi endelig få besøk igjen. Da var det forebyggende avdeling som fikk en gjennomgang av anlegget vårt, forteller QEHS Advisor og industrivernleder ved Revac, Jørn Svinsholt.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Revac mottar, sorterer og bearbeider EE-avfall, fra kjøleskap til elektriske tannbørster fra hele Norge. Foto: Revac
Industrivernleder ved Revac AS, Jørn Svinsholt. Foto: Revac

Viktig med kjennskap

Med mye forskjellig EE-avfall er brann definert som en av største risikoene i virksomhetens beredskapsplan.

– Det er viktig at brannvesenet har kjennskap til vår bedrift og at de har planverk i sine brannbiler som er oppdatert med viktig informasjon. Dette gjelder koblingspunkter for kommunalt vann, hvor brannvann-uttak fra vårt eget sedimentasjonsbasseng er plassert og hvordan sprinkleranlegget fungerer. Dette er informasjon som det er nødvendig at brannvesenet vet dersom det skulle være en brann hos oss, sier Svinsholt.

Han har noen konkrete tips til virksomheter som sliter med å få til et samarbeid med brannvesenet.

– Få til et møte og lag en avtale som forplikter begge parter til noen felles aktiviteter hvert år, sier Svinsholt.

I mars i år kunne endelig Revac invitere forebyggende avdeling fra Vestfold interkommunale brannvesen på besøk. De fremmøtte fikk en gjennomgang av virksomhetens anlegg og produksjonslinje.
Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

«Sømløst» samarbeid

Senior branningeniør i Vestfold interkommunale brannvesen Jarle Steinnes skryter av det gode forholdet mellom Revac og brannvesenet.

– Samarbeidet mellom Revac og oss er meget bra. Dette er et særskilt brannobjekt som vi går tilsyn med, sier Steinnes, som jobber på forebyggende avdeling i VIB.

– Beredskapsavdelingen har også god kontakt med deres industrivern. Dette er en nødvendighet slik at samarbeidet fungerer best mulig når vi kommer frem og overtar ansvaret for hendelsen. Alle våre vaktlag har vært på besøk for å bli kjent med deres utstyr og arbeidsmetoder, sier han.

Samarbeidsavtalen mellom virksomheten og beredskapsstyrken i VIB har som formål å «(…) sikre at virksomheten og VIB har et forutsigbart, gjensidig omforent felles årlig aktivitetsnivå og oppdatert felles planverk».

I avtalen står det også at det skal sikres at det er tydelig hvem som har oppfølgingsansvar. I tillegg skal det sikres at partene er omforent hva virksomheten kan utføre før brannvesenet ankommer ved en hendelse og hvordan partene kan samarbeide når brannvesenet har ankommet. På den måten er forventningene til både brannvesen og industrivern avklart på forhånd.

Mest mulig brannforebyggende effekt

Det er viktig at lokalt brannvesen kjenner til virksomheter med risikoer i sine områder for å begrense en brann, mener Steinnes.

– Vi skal legge resursene der vi får mest mulig brannforebyggende effekt ut av våre ressurser. Dette innebærer at vi går tilsyn der, og at beredskapsavdelingen har dette på listen over virksomheter vi må ha særskilt samarbeid med.

Steinnes forteller at forebyggende avdeling går tilsyn med jevne mellomrom, og at frekvens blir beregnet ut fra et risikoskjema de har utarbeidet.

Med mye forskjellig EE-avfall er brann definert som en av største risikoene i virksomhetens beredskapsplan. Foto: Revac

Starter i det små

Det er industrivernet som vet best hvordan deres varer, produkter og farlige stoffer bør håndteres under brann, sier Steinnes.

– Ved å ha god kontakt og treffes fysisk vil vi utveksle erfaringer og lettere forstå hvordan industrivernet jobber. Vi kan også komme med tips ut ifra våre erfaringer fra andre steder. Dette vil være en stor fordel når brannvesenet kommer frem til en eventuell brann ved virksomheten.

Gjennom en god dialog i forkant vil brannvesenet kunne forstå hvordan virksomhetens industrivern vil håndtere en brann.

– Samhandlingen foregår da også lettere videre ved at vi har samme handlingsmønster. Vi vet også hvilke ressurser virksomheten kan bidra med ved lengre hendelser. Ved en brann vil vi ta over ansvaret for hendelsen og virksomheten vil veilede oss i arbeidet. Hvis liv og helse er truet, tar politiet over ansvaret, presiserer Steinnes.

– Har du noen tips til industrivern som ønsker å få til et samarbeid med brannvesenet?

– For det første – ring og ta kontakt. Dialogen starter gjerne i det små. Opprett gjerne en gjensidig samarbeidsavtale, enten det er snakk om besøk, kontaktlister, felles øvelser eller befaringer, anbefaler Steinnes.

Artikkelen ble publisert i Sikkerhet nr. 2 2022.