Varsling og informasjon tilpasset hendelser

Glimt fra bedriftene 16. september 2022 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Ved ABB Electrification Norway AS i Skien har de på en enkel måte synliggjort de ulike varslingsrutinene.

Med fem bygg og 650 ansatte er det mange som skal informeres om varslingsrutiner, nødnumre og hvem som er med i industrivernet hos ABB i Skien.

– Tidligere har vi skrevet ut og hengt opp Excel-lister med kontaktinformasjon til de som var med i industrivernet, sier industrivernleder Kjell-Arne Hamre.

Listene ble hengt opp på felles oppslagstavler og såkalte team-tavler rundt om på virksomheten (se bilde av oppslagstavlene lenger ned i saken).

– Utfordringen er at det ikke bare er vi i industrivernet som har behov for å henge opp ting, så vår informasjon druknet blant de mange oppslagene på tavla.

Løsningen ble skreddersydde oppslag som enkelt viser hvem som er med i industrivernet med kontaktinformasjon samt varslingsrutiner.

«Hus-designer» hos ABB i Skien Yrjan Bergsmark er mannen bak førstehjelpsoppslagene. Foto: Privat

Synliggjøring av industrivernet

Bak oppslagene står virksomhetens «hus-designer», Yrjan Bergsmark. Han er ikke med i industrivernet selv, men jobber til daglig med fabrikkdrift og malverk ved ABB i Skien.

– Vi så behov for å tegne om oppslagstavlene, og det var ikke lenger plass til industriverninformasjon på disse tavlene. Dermed var det et ønske for å synliggjøre og tydeliggjøre hvem som er i industrivernet og ha det sammen med førstehjelpsutstyret, sier Bergsmark.

Det skal i første omgang lages tre ulike størrelser hvor den minste er til kontorfløyene med enklere utvalg av førstehjelpsutstyr og den største er til akuttstasjoner med hjertestarter, båre og førstehjelpskoffert.

– På de største oppslagene skal bildene av de som er med i industrivernet være adgangskortstørrelse med magneter bak slik at det er lett å bytte ut dersom det blir endringer i industrivern-gruppen. Vi skal teste ut oppslagene i det største bygget vårt først, sier Bergsmark.

Fire typer varslinger

Industrivernleder Hamre forteller at industrivernet tidligere har vært svært rettet mot brannhendelser.

– De siste ti årene har vi ikke vært ute i en skarp innsats på brann, så vi har gradvis snudd oss og øver nå mer tverrfaglig da vi ser at behovet for kompetanse innen førstehjelp er like stort som brannvern. Det er mange i industrivernet som har erfaring fra førstehjelp og beredskap i det sivile, blant annet fra Røde Kors, så det er en stor fordel, sier Hamre.

Virksomheten har definert mindre personskader som en av sine uønskede hendelser.

– Vi har sannsynlighet for mindre kuttskader og rift siden vi har mye stål og skarpe kanter i produksjonen. Varslingsplanen tar hensyn til førstehjelpshendelser ved at vi har delt den i fire grupperinger: Skader/akutt sykdom, brann, hendelser relatert til gass og nesten-ulykker.

Hver av grupperingene har inntil seks trinn som skal utføres. Vi tenker det er bedre med færre punkter som blir fulgt enn mange som ikke blir gjennomført, forklarer Hamre.

Oppslagene med informasjon om industrivernet og varslingsrutinene skal plasseres der hvor folk ferdes og på mer strategiske steder enn tidligere.

– Førstehjelpsoppslaget skal henge sammen med førstehjelpsutstyret slik at alt knyttet til disse hendelsene er samlet. Da kan du raskt ta med deg utstyr for å kunne utføre en førsteinnsats, sier Hamre.

Artikkelen ble publisert i Sikkerhet nr. 2 2022.

På de største førstehjelpsoppslagene er det satt opp varslingsrutiner ved førstehjelpsskade, kart over akuttstasjonene og enkelt førstehjelpsutstyr. I tillegg er det bilder av de som er med i industrivernet slik at alle ansatte lett kan se hvem de er. Disse bildene er adgangskort-størrelse med magneter bak slik at det er lett å bytte ut dersom det endringer i industrivernet-gruppen. Bildet er redigert av personvernhensyn. Foto: Yrjan Bergsmark/ABB AS