SIMKAT-påmeldingene for 2023 er klare

Kurs, Nytt fra NSO 3. oktober 2022 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Vi har nå åpnet påmeldingen for SIMKAT-kursene i 2023.

Med et nesten normalt kursår i 2022 ble NSOs kurs raskt fylt opp, spesielt det populære kurset SIMKAT.

Kurset er et svært praktisk rettet kurs hvor deltakerne får prøvd seg i ulike roller på et skadested og i en redningsstab.

SIMKAT passer for alle med roller i virksomhetens beredskap: Industrivernleder, fagleder industrivern, fagansvarlige, skiftledere og personer i redningsstab eller i virksomhetens ledelse. Kurset gir trening i innsatsledelse og organisering på et skadested, kompetanse til å organisere en redningsstab og øvelse i samspill mellom skadested og redningsstab. Videre gir kurset god trening i å samhandle med nødetatene.

Dokumentasjon i forkant

Før kurset vil alle deltakerne få tilsendt kursmateriell som NSO forventer at de setter seg inn i.

I 2023 arrangeres det fire SIMKAT-kurs:

Kurset er lagt opp med flere og noe mer omfattende simuleringer enn todagers-kurset. Det er tilpasset prosessindustrien og virksomheter med flere forsterkninger. NSO forutsetter at deltakere har erfaring fra relevante roller i industrivernet og/eller har annen relevant beredskapsbakgrunn.

Alle kursene holdes på Thon Hotel Vettre rett utenfor Asker.